Poradna

Odměna pěstouna za dítě nad 18 let

datum: 22.06.2015 | autor: admin

Dobrý den, můžeme vědět, jak je to s odměnou pěstouna a příspěvkem na úhradu dítěte v pěstounské (poručnické) péči, když dosáhne 18 let a stále ještě studuje? Končí oba příspěvky když dosáhne 26 let a stále ještě studuje? Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

pěstounská péče dle § 970 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné svéprávnosti, jinak jeho zletilostí.

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte i odměnu pěstouna se dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.) ale zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 roku jeho věku, pokud se jedná o nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pečující osobou (pěstounem či poručníkem).

Na příslušné pracoviště Úřadu práce bude tedy po dosažení zletilosti dítěte nutné doložit potvrzení o jeho studiu a prohlášení, že pěstoun a „dítě“ spolu nadále sdílí domácnost.

Osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, má také nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (tedy klidně až v jeho 26 letech). Tento jednorázový příspěvek činí 25 000 Kč.

Přeji hezký den.

Za SNRP Pavla Pokorná

sociální pracovnice

Příspěvek na motorové vozidlo

datum: 18.06.2015 | autor: admin

Dobrý den, zjistili jsme, že pokud máme v pěstounské (poručnické) péči 3 děti, tak můžeme žádat o příspěvek na motorové vozidlo. Jak dlouho asi trvá vyřízení žádosti. Jsou tam další podmínky pro její poskytnutí (havarijní pojištění apod.) Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,

dávky pěstounské péče, včetně příspěvku na zakoupení osobního motorového vozidla, upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.).

Příspěvku na zakoupení osobního motorového vozidla se týká § 47m:

(1) Nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla má osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo (dále jen „motorové vozidlo“) nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.

(2) Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200000 Kč.

(3) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut v bezhotovostní formě i před zakoupením motorového vozidla. Použití příspěvku na zakoupení motorového vozidla je osoba pečující povinna prokázat do 6 měsíců od jeho poskytnutí; pokud tohoto příspěvku nepoužila k zakoupení motorového vozidla, je povinna příspěvek vrátit.

(4) Pokud osoba pečující do 5 let ode dne, kdy jí byl příspěvek poskytnut, motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek poskytnut, prodala, darovala, započala je používat pro výdělečnou činnost nebo přestala vykonávat pěstounskou péči, nejde-li o případ, kdy osoba pečující přestala vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů, je povinna vrátit poměrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla odpovídající době z období 5 let, kdy uvedené podmínky nesplňovala.

Žádost o přiznání příspěvku vyřizuje příslušné pracoviště Úřadu práce. Formulář žádosti je volně dostupný také na https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=PPVoz140102102C&SSID=fRsYPHQjP6uNulu8gqtNkLpAKMK7rgva . Do měsíce by Vám mělo přijít rozhodnutí, počítejte také s lhůtou 6 měsíců od poskytnutí příspěvku na prokázání jeho použití.

Bližší informace Vám sdělí přímo na příslušném pracovišti Úřadu práce.

Přeji hezký den.

Za Středisko NRP Pavla Pokorná

Sociální pracovnice

Jak se posuzuje vhodnost pěstouna?

datum: 16.06.2015 | autor: admin

Dobrý den, koncem dubna 2015 jsem si podala žádost na místním sociálním odboru o dlouhodobou pěstounskou péči, teď čekám na zprávy z magistrátu. Ale čím víc si o tom čtu, tím víc mám obavy z toho, zda budu schválena jako vhodný pěstoun. Bude mi 44 let, žiji sama, děti nemám. Ostatní kritéria jsou snad v pořádku - dobré finanční zázemí, zdravotní stav ok, trestní bezúhonnost. Počítám s tím, že budu dál pracovat. Máte nějaké zkušenosti s pěstounkami - samoživitelkami, které mají hendicap v chybějících rodičovských zkušenostech? Děkuji za odpoveď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče.

Z praxe víme, že i samožadatelkám, které nemají rodičovské zkušenosti, jsou svěřovány děti do náhradní rodinné péče. Nemějte strach, v současné době je nedostatek pěstounů, kteří by měli zájem přijmout dítě do dlouhodobé pěstounské péče. Z tohoto důvodu nemusíte mít obavy, že by Vás po zařazení do evidence pěstounů při výběru ke konkrétnímu dítěti předbíhaly třeba manželské páry.

Při Vašem posuzování půjde především o Vaše osobní nastavení, o Vaši schopnost umění vcítit se d potřeb dítěte, které má někde rodinu, která o něj není schopná pečovat, přestože možná pečuje o jeho sourozence. Půjde o to, zda u Vás bude předpoklad , že dokážete pomoci dítěti, které má možná ambivalentní vztahy se svými rodiči a přesto, že ho hodně zklamali, stále možná doufá, že si jej někdy opět vezmou do péče. Půjde o to, zda budete připravena udržovat kontakt s rodinou dítěte, pokud takový kontakt bude dítěti ku prospěchu, zda dokážete sdílet s dítětem jeho minulost a budete schopna mu pomoci najít místo v životě.

Pokud byste měla zájem o osobní konzultaci a měla možnost navštívit nás v sídle naší organizace (Jelení 91, Praha 1) je možné si schůzku domluvit na tel. 233355309

hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

PODĚKOVÁNÍ

datum: 30.05.2015 | autor: admin

Dobrý den, děkuji za odpověď na předešlý můj dotaz.Jen mě udivilo, že bych se mohla stát pěstounem dítěte do 2 let ve starobním důchodu ( ve věku téměř 60ti let. Bylo by to možné ? Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že pěstounská péče je ze zákona přechodné řešení situace dítěte je tedy možné možné, že by Vám mohla být vnučka do této formy péče svěřena, než si matka upraví své podmínky. Soud samozřejmě bude zkoumat Vaše předpoklady, za pokus to určitě stojí.

hezký den

přeje za Středisko náhradní rodinné péče

Alena Vávrová

Rodičovský příspěvek v PP

datum: 29.05.2015 | autor: admin

Dobrý den, dcera zvažuje podání žádosti o přijetí druhého dítka do PP.Vzhledem k její současné pracovní pozici má zájem o brzský návrat do zaměstnání po přijetí dítěte ve věku do 2 let.Já jsem několik měsíců ve starobním důchodu a jsme rozhodnuté,že jí v péčí o dítě brzy zastoupím, aby se mohla vrátit zpět do práce. Je možné v tomto případě převést čerpání rodičovského příspěvku na mě ? Dcera je samožadatelka a i nyní vychovává dítě v PP sama s mojí "babičkovskou"pomocí.Děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

taková možnost neexistuje. Také není vhodné, aby pěstounka krátce po převzetí dítěte do pěstounské péče ve věku do 2 let nastoupila hned do zaměstnání. Děti, které do pěstounské péče přichází potřebují maximální pozornost a péči. Mají za sebou složitou minulost, spoustu neblahých zážitků a čas, který jim bude věnován je pro ně velmi důležitý. Je hezké, že dcera má ve Vás tak velkou oporu a je prima že jí chcete s výchovou dítěte pomáhat . Asi bylo však bylo vhodnější abyste v takovémto případě o svěření dítěte požádala Vy sama.

Hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Bez nadpisu

datum: 28.05.2015 | autor: admin

Dobry den chtěla bych se zeptat je mi 20let a pritel ma 26let jelikoz se nam nedari otehotnet tak sme se rozhodli ze by sme si chtěli adoptovat male ditě nejsme zasnoubeni a neměli sme ani svadbu oba dva sme na socialnich davkach chci se zeptat jestli nam vtom brani vtom aby nam to dite dali a chteli by sme romske dite předem dekuji za radu

odpověď odborníka »

Dobrý den,

adoptovat společně dítě mohou v České republice pouze manželé. Takto byste sice mohla požádat o svěření dítěte do adopce jako samožadatelka, ale měla byste méně šancí, než manželské páry. Pokud Váš přítel s Vámi žije ve společné domácnosti bylo by nutné, aby se k Vaší žádosti o posouzení připojil, tedy musel by projít všemi pschologickými testy i připravou na budoucí náhradní rodičovství, ale dítě by mohlo být soudem svěřeno do péče pouze Vám. Musíme Vás upozornit, že úřady zkoumají podmínky všech žadatelů velmi pečlivě a po všech astránkách. K finančnímu zajištění rodiny se také samozřejmě přihlíží.

Hezký den a hodně štěstí

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Dotaz

datum: 27.05.2015 | autor: admin

je mozne adoptovat dite v porodnici?

odpověď odborníka »

Dobrý den

o adopci dítěte rozhoduje na návrh osvojitelů vždy soud a to až v době kdy uplynou nejméně 3 měsíce od podpisu souhlasu rodičů s osvojením a tehdy když soud prozkoumá, že podmínky na straně osvojitelů jsou pro dítě vyhovující a osvojitelé prokáží že po dobu 6ti měsíců jsou schopni o dítě řádně pečovat.
Pravděpodobně máte na mysli svěření dítěte do péče na základě § 823 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. viz:

(1) Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat mu osvojované dítě do péče ihned poté, kdy oba rodiče dali k osvojení souhlas. Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do péče i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí.
To bývá často využíváno v případě přímé adopce, tedy tehdy, když se osvojitelé s rodiči dítěte znají.
Takové předání dítěte do péče budoucích osvojitelů přímo z porodnice má však možnost zprostředkovat i krajský úřad. Musí mít rodiče dítěte, kteří přivolí k tomu, aby dítě šlo do péče budoucích osvojitelů a ve své evidenci prověřené a připravené žadatele o osvojení, kteří nelpí na úplném zachování anonymity. Předání dítěte pak lze ošetřit formou předběžného opatření, biologičtí rodiče dítěte jsou v takovém případě účastníky takového řízení. Pro dítě je to velmi výhodné, jelikož má šanci ocitnout se od počátku v péči svých osvojitelů. Samotné osvojování však probíhá v režimu viz. výše. Osvojitelé jdou tedy do rizika, že biologičtí rodiče si svůj úmysl přivolit k osvojení mohou nakonec rozmyslet a mají na to poměrně dlouhou dobu.
Určitě to však stojí za zvážení:)
hezký den
přeje
za Středisko NRP
Alena Vávrová

Výchova dítěte v náhradní rodinné péči v MŠ

datum: 24.05.2015 | autor: admin

Dobrý den, jsem učitelka mateřské školy a mám ve třídě 5-leté dítě, které je adoptované. Adoptované bylo ve věku 2,5 roku. Nevím, v jaké rodině nebo ústavním zařízení byl, než přišel do této rodiny. Problém spočívá v tom, že je agresivní k ostatním dětem. Velmi surově děti kouše, štípe, bije. Chtěla bych se zeptat, jak k němu přistupovat, abychom pomohli jemu a zabránily ubližování ostatním dětem. Už si nevíme rady. Moc děkuji za odpověď J.I.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz i když odpověď na něj je složitá. Bohužel neznáme historii toho, co dítě zažilo, než se ocitlo v nové rodině a ani neznáme jeho současné poměry. Rozhodně by bylo vhodné navázat úzkou spolupráci s jeho novou rodinou. Bylo by potřeba, aby dítě někdo psychologicky vyšetřil a udělal řádnou diangostiku,. Projevy, které popisujete mohou být důsledkem traumatu z raného dětsví, projevem deprivace způsobené pobytem v ústavním prostředí, či projevy ovlivněné pobytem dítěte v prostředí nefunkční biologické rodiny. Také však může jít o nějaké poškození CNS ( př. v důsledku zneužívání návykových látek matkou či otcem dítěte apod) To je třeba vyloučit.

Pokud se jedná o rodinu, která žije v Praze, případně ve Středočeském kraji, je možné jí doporučit kontakt na naše Středisko náhradní rodinné péče tel. 233355309. Diagnostiku a psychologické vyšetření dětí nám dělá paní Prof. PhDr. et RNDr Marie M. Vágenrová, CSc a sídlíme v Jelení 91, Praha 1. Konzultaci, případně vyšetření je nutné předem telefonicky objednat.

Jinak rodině doporučujeme vyhledat v místě jejich bydliště nějakého psychologa, který má zkušenosti s dětmi v náhradní rodinné péči. Správná diagnostika a v vhodně zvolený přístup je základem pro další zdárný vývoj a výchovu dítěte.

Doporučujeme Vám také na úvodní stránce těchto našich webových stránek najít kolonku ke stažení, a rozkliknout si odkaz na publikace našeho Střediska náhradní rodinné péče. Zde najdete přímo brožurku určenou pedagogům mateřských škol a učitelům I. .stupně základních škol " Dítě v náhradní rodině potřebuje i Vaši pomoc" ve které se snažíme přiblížit specifika chování dětí v NRP. Najdete v ní i návody jak s dětmi v tomto ohledu pracovat. Jako velmi zajímavou doporučujeme i publikaci prof. M. Vágenrové "Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči " a brožurku o.s Návrat " Zvykáme si jeden na druhého ", ve které je dobře popsáno jaké přístupy u dítěte v NRP selhávají a jaké je vhodé volit..

Těší nás, že Vám osud dítěte není lhostejný a že hledáte pomoc. Pomoc by ale měla hledat i jeho náhradní rodina, proto je potřeba s ní být v úzkém kontaktu. V současnosti jsou již i v naší republice různé techniky, které dokáží mírnit následky traumatů raného dětsví,proto by bylo dobré, kdyby se osvojitelská rodina napojila na nějakou organizaci, která náhradní rodiny doprovází a poskytuje jim podporu.

Hezký den a co nejvíc spokojených dětí ve Vaší školce

Vám přeje za Středisko NRP

Alena Vávrová

sociální pracovnice

Svěření neteře do péče

datum: 21.05.2015 | autor: admin

Dobrý den,potřebovala bych poradit co dál.Žádala jsem svou neteř do předběžné péče protože oba rodiče jsou narkomani a nestarali se o malou.Soud mi malou svěřil předběžne.Matka o malou nejeví žádný zájem,otec se sní občas vída.Jenže babička malé od matky si taky podala návrh na svěření mále do péče.Předběžne ji soud nevyhověl,babička není schopná se sama o malou postarat je ji 50let,pobírá částečný invalidní důchod.Já žiju s přítelem máme v planu se vzít a budem kupovat rodiný dům.Oba pracujeme a máme finanční jistou i zázemí.Mě je 25let.Soc.pracovnice se přiklonili na mojí stranu.Mála u nás je již 2 měsíce a zvykla si na nové prostředí.Jaké mame šance u hlavního soudu,že nám zůstane?Ješte potřebuji poradit matka neteře měla pohlavní styk s 2 muží,nikdo neví kdo je otec,muj bratr se nechal zapsat do RL.Najednou se začali ozyvat rodiče toho druhého muže,že mala je jejich vnučka.Udajný otec je ve výkonu trestu a od narození malé prohlašuje že je otcem,v RL je uveden můj bratr.Má náke právo si zažádat o malou?Nebo o určení otcovství?Rodiče toho chlapce chcou malou vídat a stýkají se s babičkou od male,která žádala o svěření do péče.Můžete mi prosím poradit jak dál máme postupovat a jaké máme šance aby nám malá zůstala.Děkuji za vaší odpověd

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zá se, že je to nějak komplikované, trošku se ve Vašem popisu situace možná ztrácíme.

Zkusíme to zrekapitulovat: V současné době je dle rodného listu otcem dítěte Váš bratr. Ze zákona je za otce považován, má tedy možnost podpořit to, aby bylo dítě svěřeno do Vaší péče. Soud tak již předběžně rozhodl, návrh babičky (nevíme z čí strany) zamítl. Sociální pracovnice je na Vaší straně a Váš návrh podporuje, dívenka má s Vámi hezké vztahy. Z uvedeného věříme, že soud Vaší žádosti vyhoví. Váš bratr však musí počítat s tím, že pokud soud takto rozhodne, bude povinen platit na dítě výživné k vašim rukám.

K ostanímu co uvádíte: prohlašování, že je někdo otcem dítěte ještě nic neznamená, na to nebude nikdo brát zřetel. Nedošlo-li k určování otcovství, pak je za otce považován muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže,( v tomot přápadě Vašeho bratra). Prarodiče toho, kdo se za otce pouze sám považuje, nemají na dítě žádné právo.

hezký den

přeje

za Středisko NRP
Alena Vávrová

Rozvedená

datum: 03.05.2015 | autor: admin

Dobrý den ,chtěla jsem se zeptat je mi 41 let a rada bych se starala o dítě a nevím co bych měla pro to udělat.Jsem rozvedená a mám 16 letou dcerku.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

doporučujeme Vám prostudovat si brožurku "Průvodce náhradní rodinnou péčí", kterou najdete na úvodní stránce našich stránek úplně dole viz : http://www.nahradnirodina.cz/files/File/Adopce_com-Brozura_2014.pdf , ve tkeré naleznete vše potřebné.. Potom bude třeba zajít na úřad obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. Tam najdete pracovnici pro náhradní rodinnou péči, která Vám vše další vysvětlí, předá Vám formulář žádosti a domluví si s Vámi osobní návštěvu ve Vaší domácnosti.

Přejeme Vám hodně štěstí

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Stránky