Poradna

Vzdání se dítěte v prospěch otce

datum: 26.05.2020 | autor: Lenka

Dobrý den, prosím o radu. Z neplánovaného těhotenství se mi narodil
syn..otec je zapsán v rodném listě a jeho přítelkyně se od porodu o
malého starala. Máme podaný už i návrh o svěření dítěte do péče
otce. Má otázka je, jestli mohu otce dítěte zmocnit, aby mě zastupoval u
soudu..? Stačí napsat plnou moc a potvrdit to na poště nebo u notáře?
Bylo mi také řečeno, že bych mohla zažádat o vzdání se dítěte v
prospěch otce. Otec dítěte mi radil ať si zajdu na soud se zeptat, tak by
mě zajímalo, jestli opravdu potřebuji přímo od soudu, že se vzdávám
dítěte ve prospěch otce a nebo to můžeme sepsat mezi sebou, ověřit to
a potom donést na soud?
Děkuji za odpovědi.

odpověď odborníka »

Dobrý den, pokud se chcete vzdát svých rodičovských práv a povinností, musíte tak učinit přímo u soudu.  Můžete tak učinit u jakéhokoliv soudu nejdříve 6 týdnů po porodu. V takovém případě potom může manželka (ne přítelkyně) otce dítěte dítě přijmout za vlastní, nebo-li adoptovat. 
Svěření dítěte do péče otce je něco jiného, v takovém případě zůstáváte oba dva rovnocennými rodiči dítěte s plnými právy a povinnostmi, ale o dítě bude fakticky pečovat otec dítěte a styk s dítětem domlouváte společně nebo je určen soudem, pokud se nemůžete dohodnout. Zájmy dítěte bude zastupovat kolizní opatrovník z OSPODu (Orgán sociálně právní ochrany dítěte).
 
V případě nejasností nás můžete též kontaktovat telefonicky na tel.č.:
 Mgr. Tereza Landová +420 603 248 021
Veronika Fišerová, Dis. +420 733 734 271
Mgr. Jana Vilímková +420 725 741 112
Vše dobré přeje Mgr. Tereza Landová

Co je lepší ?

datum: 18.05.2020 | autor: Jana

Můžete mi prosím vysvětlit výhody, nevýhody, společné znaky a rozdíly poručenství a pěstounské péče?

odpověď odborníka »

Dobrý den,
pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá k dítěti vyživovací povinnost. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte (zpravidla biologického rodiče dítěte), případně soud.
Více informací můžete nalézt v naší brožurce. Zde naleznete,  kam se žádost o zprostředkování pěstounské péče podává, jaké jsou náležitosti podané žádosti či jak probíhá proces zprostředkování.
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19319_a5-zi-o_pestouns... 

Poručnictví je dvojího druhu. Poručenství s péčí nebo poručentsví bez péče o dítě.
Soud jmenuje dítěti poručníka, který buď zastupuje a hájí práva dítěte, spravuje jeho jmění, ale osobně o dítě nepečuje nebo o dítě osobně pečuje a náleží mu potom dávky pěstounské péče.

Poručenství s péčí je vyšším stupněm pěstounské péče, které pro dítě může znamenat větší stabilitu. Poručník může sám rozhodovat o většině věcí, které se týkají dítěte. Povinnost soudu jmenovat dítěti poručníka dle § 928 až § 942 občanského zákoníku nastává za situace, kdy tu není žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu. Zejména se jedná o situace, kdy:
oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli
oba rodiče nezletilého dítěte byli zbaveni rodičovské odpovědnosti
výkon rodičovské odpovědnosti obou rodičů nezletilého dítěte byl pozastaven
rodičovská odpovědnost obou rodičů nezletilého dítěte byla omezena, nebo byl omezen její výkon, a zároveň byl stanoven rozsah tohoto omezení, nebo
jde o dítě nezletilých rodičů, případně jeden z rodičů je nezletilý a druhý není znám či v rodném listě uveden (přičemž osobní péče o dítě – není-li soudem rozhodnuto jinak – náleží nezletilému rodiči)

Rozdíly mezi těmito typy péče naleznete na:http://www.pravonadetstvi.cz/vase-situace/mate-dite-v-nahradni-rodinne-p...  

Další informace můžete nalézt zde:https://www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece 

V případě dalších dotazů se na nás můžete s důvěrou obrátit. 
S pozdravem,
Veronika Fišerová, DiS.sociální pracovnice

Adopce

datum: 18.05.2020 | autor: Marek

Dobrý den.Rád bych se stal adoptivním otcem.Rád bych parťáka pro život. Otázka zní: Rád bych dítě od 4 let vejš, Žiju sám v baráčku a
podnikám. Je šance dítě získat,když sem sám. Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zažádat o zprostředkování osvojení, může dle české legislativy i jednotlivec. V naší praxi se setkáváme i se samoživiteli, častěji samoživitelkami, s přijatými dětmi.

Pokud jste již rozhodnut, že se chcete vydat cestou osvojení, doporučuji Vám obrátit se na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v místě Vašeho trvalého bydliště. Sociální pracovnice či pracovník tohoto oddělení přijme Vaši žádost o zprostředkování NRP a tím začne proces tzv. prověřování a příprav na náhradní rodičovství.

Děti, pro které se hledá nové vhodné rodinné zázemí, za sebou mají často již velmi těžké životní zkušenosti a pro svůj další zdárný vývoj potřebují zajistit především milující, stabilní a bezpečné zázemí. Potřebují rodiče, kteří budou respektovat jejich potřeby a budou jim na jejich cestě životem oporou. S tímto ohledem probíhá také tzv. prověřování a příprava žadatelů o zprostředkování NRP. Posouzení situace žadatelů a jejich vhodnosti je komplexní a veškeré okolnosti se posuzují individuálně– prověřuje se např. zdravotní stav a psychický stav žadatelů, jejich bytové a majetkové poměry trestní bezúhonnost, přihlíží se k přiměřenému věkovému rozdílu mezi budoucím náhradním rodičem a dítětem atd. U tzv. samožadatelů se může více přihlížet i k jejich širší sociální síti rodiny a blízkých přátel – zda existuje někdo, kdo žadateli v případě potřeby bude moci při výchově svěřeného dítěte pomoci, dítě např. pohlídat apod.

Celý systém zprostředkování náhradní rodinné péče je postaven na tom, že se hledá potřebným dětem to nejlepší vhodné rodinné zázemí. Bude tedy hodně záležet na Vašich představách, jaké dítě byste rád přijal.

Více informací můžete nalézt v publikacích:
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19312_a5-zi-o_osvojeni...

V případě dalších dotazů se na nás můžete znovu obrátit. 

S pozdravem,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice Střediska NRP

adopce

datum: 12.05.2020 | autor: anonym

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak postupovat ohledně přímé
adopce. A jestli musejí byt adoptivní rodiče nějak prověřený. Jsem
těhotná a miminko jsi nemůžu a nechci nechat. Našla jsem si už
náhradní rodinu pro dítě,kterou znám už roky a vím,že se bude mít
dobře. A chtěla bych,aby jsi dítě mohli odvést domu rovnou z porodnice.
Jak postupovat a co všechno zařídit ? Dekuju

odpověď odborníka »

Dobrý den,
je nám velmi líto, že jste se ocitla v životní situaci, ze které nevidíte jiné východisko než adopci dítěte. Chápeme, jak nesmírně těžké rozhodnutí nyní děláte.
Popíši Vám, jak probíhá proces adopce a co musíte udělat, ale zároveň Vám posílám kontakty na organizace, které poskytují pomoc ženám v tíživé situaci, pokud byste si dítě nakonec chtěla nechat, mohou Vám pomoci. Zároveň by Vám měly být nápomocny i sociální pracovnice na OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) v místě Vašeho trvalého bydliště. 
Zkuste se zamyslet, zda by se nenašel někdo, kdo by Vám i miminku mohl být oporou. Nepíšete o otci dítěte, jak se k těhotenství staví? Zároveň velmi oceňujeme, že zodpovědně přemýšlíte o budoucnosti  miminka. Vážíme si toho, že se zajímáte o možnosti, jak dítěti zajistit bezpečné a stabilní rodinné prostředí.

Pokud situace neumožňuje, abyste si dítě ponechala a Vy se rozhodnete dát dítě k adopci, ve Vašem případě se bude jednat o tzv. adresný souhlas k adopci udělený konkrétním lidem. Ještě před narozením dítěte můžete zajít  na OSPOD  v místě Vašeho trvalého bydliště. Ideálně tam běžte i s budoucími adoptivními rodiči. Tam je informujte o Vašem záměru. OSPOD bude dítě zastupovat u soudu jako opatrovník. Též Vám doporučuji navštívit porodnici, kterou jste si vybrala a domluvit předem průběh porodu. Každá porodnice má sociální oddělení. Budoucí adoptivní matka s Vámi může být u porodu a po domluvě s nemocnicí ji mohou nechat jako doprovod dítěte přímo na oddělení šestinedělí. Naopak Vy můžete požádat o přeložení na gynekologické oddělení. Domluvte si předem, zda budete chtít dítě po porodu vidět. 

Po propouštění z nemocnice mohou od Vás budoucí adoptivní rodiče dítě převzít a mají povinnost o něj pečovat a chránit ho, ale nemají k němu žádný právní vztah.  V takovém případě mají bezodkladně povinnost informovat OSPOD v místě svého trvalého bydliště.
Souhlas s osvojením můžete dát nejdříve 6 týdnů po porodu u jakéhokoliv soudu. Bude se jednat o tzv. adresný souhlas, který určí konkrétní osoby jako budoucí osvojitele. Dále  máte právo své rozhodnutí změnit ve lhůtě 3. měsíců. Pokud budete do rodného listu dítěte uvádět otce dítěte, potom k osvojení nebude stačit jen Váš souhlas, ale je potřeba i jeho souhlasu. Otec může dát souhlas k adopci dítěte hned po jeho narození. Pokud jste vdaná, je Váš manžel automaticky považován za otce dítěte a přeje-li si dát dítě k adopci, musí souhlas udělit. 

Pro děti je velmi důležité znát svoje kořeny, dříve či později se budou zajímat kdo byli jejich biologičtí rodiče.Pro dítě je ztráta matky náročnou situací, ale velmi pomůže, když mu může být hned od počátku nablízku jiná stabilní osoba. Během života se děti musí vyrovnat s faktem, že biologické rodiče  ztratily a byly dány k adopci.  K tomu jim velmi pomáhá, když mají na rodiče (zvláště matku)  nějakou památku, a když celé situaci porozumí. Velkým darem pro dítě bude, pokud mu napíšete dopis, ve kterém ho ujistíte, že ho nedáváte k adopci proto, že by bylo špatné, nedokonalé, že to není jeho chyba  a popíšete důvody, které Vás k adopci vedou.   (Děti si často myslí, že byly tak strašné, že je ani biologická máma nechtěla).  Pokud byste v dopise napsala něco o sobě, např. jakou barvu, jídlo máte/ nemáte ráda, jaké filmy, knihy, zvířata,  co ráda/nerada děláte, co jste studovala, jak jste se učila, jaké předměty byly Vaše oblíbené, a jaké jste nesnášela, jací jsou Vaši rodiče, jaké jsou Vaše sny. Děti též zajímají informace o otci, zda byli počati z lásky, jaký je jejich otec, zda mají nějaké sourozence.  Též můžete připojit svoje fotografie.  Můžete vybrat dítěti jméno. Adoptivní rodiče často vyberou svoje jméno a dítě nosí obě dvě jména.  Pro snadnější život dítěte je též dobré sdělit informace ohledně Vašeho zdravotního stavu, o průběhu těhotenství, nemocech v rodině.  

Přikládám  kontakty na organizace, které se specializují na pomoc těhotným ženám v tíživé situaci
 www.napocatku.cz, 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz, 733 125 261, 605 329 232
Finanční a právní problémy: www.obcanskeporadny.cz
Podpora rodin s dětmi a těhotných žen: www.hostcz.org, 272 656 031, 777 926 801
Problémy s bydlením: zadejte do vyhledávače: azylové domy pro matky s dětmi
Potřebujete-li si cokoliv ujasnit, neváhejte nás kontaktovat na mail: info@nahradnirodina.cz nebo telefonicky:
 Mgr. Tereza Landová +420 603 248 021, Veronika Fišerová, Dis. +420 733 734 271, Mgr. Jana Vilímková +420 725 741 112

Přeji Vám hodně sil a vše dobré.
Za Středisko NRP, Mgr. Tereza Landová 

přímá adopce

datum: 11.05.2020 | autor: Eva

dobrý den jsme s manželem ještě nehotový žadatelé o
adopci/ještě za sebou nemáme všechny pohovory/ nicméně jsem na plno
stránkách o adopcích a v dubnu mi sama napsala jedna maminka na základě
mých komentů ve skupinách a svěřila se mi že čeká miminko a že by
byla ráda kdybych ho měla já s manželem,,,,jsme od té doby v kontaktu a
chlapeček se má narodit na konci září ,,přemýšlím jak postupovat
protože když jsme dávali žádost o adopci na konci roku a já zabrousila
na téma přímé adopce ,,bylo mi od paní OSPOD řečeno že tomu ona není
nakloněná,,,,já si rizika uvědomuji ,,vím že si to maminka může
rozmyslet ,ale pořád mi přijde že je pro dítě lepší když jde rovnou
do rodiny i stím rizikem že ho pak budu muset odevzdat,,,,prosím jak vv
tomto případě postupovat?děkuji za odpověd

odpověď odborníka »

Dobrý den, 
píšete, že jste podali žádost o zařazení do evidence žadatelů o adopci, ale ještě není proces ukončen, tím pádem nejste zařazeni do evidence. Nevím, v jaké fázi procesu jste, zda-li máte za sebou již psychologická posouzení, veškeré další prověření, a zda jste již absolvovali přípravy. 
Naše organizace též nepodporuje přímou adopci. Samozřejmě riziko, které uvádíte, tzn. změna názoru maminky dítěte a navrácení dítěte,  zde existuje, ale to není hlavní důvod. Většina krajů dnes již umožňuje  žadatelům  v evidenci převzetí dítěte do péče rovnou z porodnice, pokud jsou toto riziko ochotni podstoupit. Za přímou adopcí se bohužel velmi často skrývá stav, který má rysy obchodu s dětmi, tzn. za určitou úplatu. Musím Vás upozornit, že takové jednání je trestné. Velmi často dochází i k jinému podvodnému jednání. 

Systém zprostředkované adopce má v prvé řadě za cíl chránit dítě.  Je třeba si uvědomit, že se jedná o zranitelné děti, které si prožívají svoji první traumatickou zkušenost, kterou je ztráta biologické matky. Věříme, že systém prověřování a přípravy má hluboký smysl, protože je třeba tyto děti maximálně chránit. Náhradní rodičovství je v určitých aspektech jiné, než biologické rodičovství. Přináší témata, která biologičtí rodiče neznají a pro náhradní rodiče jsou něčím náročné (jak téma adopce s dítětem komunikovat, jaké jsou  další  potřeby dětí v adopci, jak se vyrovnat z faktem, že jsem náhradním rodičem, jak téma adopce komunikovat vůči okolí, jak s tématem pracovat v průběhu celého života dítěte, atd.).  Další důležitou skutečností, o které nepíšete, je otec dítěte, který má samozřejmě k dítěti  práva i povinnosti. A dítě má zajisté právo o něm vědět.  Pokud je budoucí biologická matka vdaná, bude třeba  k osvojení i  souhlasu otce. 

Doporučuji Vám dokončit prověření a přípravu na zařazení do evidence žadatelů o adopci. V okamžiku, kdy dítě převezmete do péče, musíte bezodkladně informovat OSPOD v místě Vašeho trvalého bydliště, oznámíte jim, že máte dítě v péči. Následně podáte návrh k soudu na svěření dítěte do své  péče. Pokud již budete prověřenými žadateli, budete mít k žádosti již co doložit.  Podrobnosti ohledně porodu je třeba domluvit přímo v porodnici a je vhodné, aby biologická maminka spolu s Vámi informovala sociální pracovnici dané porodnice. 

Pokud byste měli další nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat emailem: info@nahradnirodina.cz nebo na tel. číslech:
Mgr. Tereza Landová +420 603 248 021 nebo Veronika Fišerová, Dis. +420 733 734 271
Vše dobré na Vaší cestě za dítětem přeje, 
Mgr.Tereza Landová

žádost

datum: 07.05.2020 | autor: nahradnirodina

Prosim, o získání informací o moznost pestoun.pece. Dekuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
v odkazu zde https://www.adopce.com/pestounska-pece/ najdete základní informace o pěstounské péči v ČR. Pokud by Vás zajímaly podrobnosti, neváhejte nás kontaktovat na mailu: info@nahradnirodina.cz  nebo na tel. číslech:
Mgr. Tereza Landová +420 603 248 021, Veronika Fišerová, Dis. +420 733 734 271, Mgr. Jana Vilímková +420 725 741 112.
Zároveň se omlouváme za prodlevu v odpovědi, Váš dotaz byl bohužel systémem vyhodnocen jako spam.
Ze SNRP zdraví Mgr. Tereza Landová

Přání odchodu

datum: 30.04.2020 | autor: Aneta

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možné aby se dítě samo
nahlásilo na úřadě s přáním že chce odejít do pěstounské péče od
její/ho biologické rodiny, protože se cítí psychicky zanedbán/a či
jiných důvodů.
V případě že by dítěti bylo již 15 let a více, a dítě by nechtělo
do DD ale do pěstounské péče.

Děkuju za odpověď, přeji hezký zbytek dne.

Na shledanou

odpověď odborníka »

Dobrý den,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Situace, kterou popisujete je velmi smutná a závažná. Vážíme si toho, že se o osud dotyčného dítěte zajímáte.

Pokud znáte dítě, které se nachází ve špatné péči rodičů, je potřeba toto oznámit na oddělení sociálně právní ochrany dětí, v místě trvalého bydliště dítěte. Dítě sem může zajít samo, nebo v doprovodu osoby, které důvěřuje (učitel, příbuzný, trenérka, apod.). Zde popíše věci, které se doma dějí. Sociální pracovnice úřadu následně situaci doma prošetří. Může zde vyjádřit přání, že by rádo šlo do pěstounské péče. Bohužel zde není jistota, zda se najde vhodná pěstounská rodina pro toto dítě. Pokud bude v dotyčném kraji volná pěstounská rodina, mělo by sem být dítě umístěno. Dle úmluvy o právech dítěte, má mít rodinné prostředí přednost před ústavní.

Sociální pracovníci mohou rodiče poučit a doporučit služby, které rodině pomohou situaci vylepšit nebo změnit.

Dítě může také přejít do péče osoby příbuzné, která by mu mohla poskytnout bezpečné rodinné zázemí. Nemusí se jednat ani o osobu příbuznou. Může vyjádřit přání přejít do péče osoby blízké. Jak osoba blízká, tak příbuzná, může žádat o pěstounskou péči. O všem pak bude rozhodovat soud, který si bude zjišťovat poměry této osoby ( finanční zázemí, jak osoba žije apod.). Dotyčná osoba musí s převzetím dítěte do péče souhlasit.

https://www.linkabezpeci.cz/poradna/ublizovani,-zneuzivani,-sikana/psych...
Tento text můžete předat dítěti, které si týrání prožívá. Najde zde praktické typy co a jak může v této situaci dělat.

Níže Vám zasílám kontakty, na které se může dítě obrátit s prosbou o pomoc.

NONSTOP linka důvěry Dětského krizového centra
Tel..: 241 484 149
NONSTOP Linka bezpečí
Tel.: 116 111
Modrá linka důvěry pro děti a mládež
Tel.: 549 241 010, 608 902 410

V případě dalších dotazů se můžete na nás s důvěrou obrátit na info@nahradnirodina.cz

Přeji mnoho pevných sil.

S pozdravem za Středisko NRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Adopce jednotlivcem

datum: 08.04.2020 | autor: Ina

Dobrý den, jsem mladá žena z Olomouckého kraje a moc ráda bych dostala
upřímnou odpověď. Moc bych chtěla adoptovat dítě, bez ohledu na rasu
či zdravotní a psychický stav. Jsem vystudovaná sociální pracovnice a
pokračuji ve studiu na vysoké škole, takže s péčí o zdravotně či
psychicky postižené dítě by nebyl problém. Problémem je ovšem, že
nemám partnera a ani nemám zájem si ho v budoucnu najít, proto jsem se
chtěla zeptat jaká je reálná možnost, že bych si jako svobodná mohla
dítě adoptovat? Samozřejmě je to otázka budoucnosti.
Předem moc děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Ino.

Zdravím Vás ze SNRP a děkuji Vám za dotaz.
V dotazu se ptáte, zda byste mohla adoptovat dítě i když nemáte partnera.
Podat žádost o osvojení (adopci) si může i jednotlivec, je to specifikováno v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. v § 800:
„ (1) Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.
Jinými slovy, osvojiteli se mohou stát též osoby, které nežijí v žádném partnerském svazku či žijí v partnerském svazku bez uzavření manželství. Nicméně v rámci procesu osvojení se nehledá vhodné dítě pro konkrétního rodiče, ale vždy se hledají ti nejvhodnější rodiče pro konkrétní dítě. Musí být postupováno v nejlepším zájmu dítěte.

Samozřejmě jsou velmi důležité Vaše představy o dítěti např. věk dítěte, které byste chtěla přijmout.

Pokud byste měla jakékoliv další dotazy nebo chtěla osvojení blíže probrat, můžete mě kontaktovat na tel. 725 741 112, případně na emailu info@nahradnirodina.cz

Držím Vám palce při rozhodování.

Hezké dny za SNRP přeje
Mgr. Jana Vilímková, sociální pracovnice

Adopce a věk

datum: 31.03.2020 | autor: Jana

Dobrý den, s manželem bohužel nemůžeme mít vlastní děti,jelikož jsem se narodila bez dělohy. Rozhodli jsme se tedy pro adopci. Manželovi je 25 let a mě je 23,má otázka zní zda-li nejsme moc mladí,máme šanci v nižším věku dostat dítě do péče? Většinou jsou žadatelé starší..děkuji

odpověď odborníka »

Vážená Jano,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Velice si vážíme Vašeho a manžela rozhodnutí poskytnout nezaopatřenému dítěti domov, lásku a péči.

V dotazu se ptáte, zda Váš věk je vhodný pro podání žádosti.

Dle současné legislativy neexistuje žádná horní věková hranice pro podání žádosti. Uplatňuje se zde však pravidlo, které říká, že musí být přiměřený věkový rozdíl mezi budoucím rodičem a dítětem.

Doporučujeme Vám s podáním žádosti neotálet. Dle našich informací je opravdu z větší části věk prvožadatelů mnohem vyšší, než je Váš, což by pro Vás mohla být výhoda.

Žádost si můžete podat i při současném karanténním stavu. Z informací od MPSV víme, že žádosti úřady přijímají, nicméně s ohledem na aktuální nařízení vlády není možné, aby ORP provádělo úkony spojené s odborným posouzením, které mu náleží. Ty budou odloženy po dobu nezbytně nutnou.

Více informací o celém procesu můžete nalézt zde:
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19312_a5-zi-o_osvojeni...

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na náš mail: info@nahradnirodina.cz

Přejeme Vám mnoho štěstí na Vaší cestě.

S pozdravem,
Veronika Fišerová, DiS.
Sociální pracovnice Střediska NRP

Adopce

datum: 26.03.2020 | autor: Klara

Dobrý večer chtěla bych se zeptat jak funguje adopce.Zda by šlo dítě dát člověku kterého si určím. A kdybych otce neuvedla v rodném listu jaké by měl právo ovlivnit adopci. Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Milá Kláro,
mrzí nás, že se jste se ocitla v situaci, ve které uvažujete o předání dítěte do osvojení.

Dovolte mi předem Vám poradit i jiné možnosti, než je toto řešení, ve kterém byste ztratila s dítětem veškerý kontakt a byla byste zbavena rodičovských práv a odpovědnosti. Nyní se Vám možná zdá, že je vše příliš složité a není jiné východisko. Popíši Vám, jak probíhá proces adopce a co musíte udělat, ale zároveň Vám posílám kontakty na organizace, které poskytují pomoc ženám v tíživé situaci, pokud byste si dítě nakonec chtěla nechat, mohou Vám pomoci. Zkuste se zamyslet, zda by se nenašel někdo, kdo by Vám i miminku mohl být oporou.

V případě, že by ve Vašem okolí nebyl nikdo, kdo by Vám a miminku mohl pomoci, je jednou z možností i pěstounská péče na přechodnou dobu či klasická dlouhodobá pěstounská péče. Pokud by bylo dítě umístěno do jednoho z těchto typu péče, neztratila byste k němu veškerá svá práva a mohla byste být s dítětem stále v kontaktu. Pokud by se Vaše podmínky zlepšily, mohla byste dítě zpět převzít do své péče. O všem by pak rozhodoval soud. Pěstounská péče na přechodnou dobu může být maximálně na jeden rok, dlouhodobá nemá stanovenou délku.

Adopci dítěte v ČR mohou zprostředkovávat pouze úřady. Doporučuji Vám o Vašem úmyslu informovat sociální pracovnici Orgáni sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v místě Vašeho trvalého bydliště, případně sociální pracovnici porodnice, kde budete rodit. Mohou Vám pomoci s řešením Vaší tíživé situace, abyste si případně mohla děťátko ponechat, zároveň však budou respektovat Vaše přání, pokud se nakonec opravdu rozhodnete pro adopci dítěte. Se sociální pracovnicí porodnice můžete také projednat situaci po porodu. Můžete si zde domluvit, abyste po porodu byla přeložena na gynekologické oddělení či zda chcete dítě po narození vidět.

Pokud byste ve svém okolí znala někoho, kdo by mohl přijmout dítě do osvojení, je vhodné s touto osobou zajít na Váš příslušný OSPOD a o této skutečnosti je informovat. Dále by bylo vhodné kontaktovat sociální pracovnici v porodnici a opět s ní tuto situaci probrat. Budoucí osvojitelé mohou dítě po porodu převzít do své péče. Po převzetí dítěte do jejich péče musí však OSPOD kontaktovat a tuto skutečnost jim nahlásit.

Státem zprostředkovaná adopce je pro Vás zárukou, že se dítě dostane do péče předem prověřených osvojitelů, kteří mají dobré rodinné zázemí. Zprostředkování adopce bez záruky státu musí proběhnout bez jakékoliv materiální čí finanční úplaty. Jakékoliv obohacení by mohlo být vyhodnoceno jako trestný čin obchodu s dětmi.

Souhlas k adopci můžete dát až 6 týdnů po porodu. Tento souhlas je potřeba udělit před soudem, nemusíte mít však obavy, Váš souhlas je povinen přijmout kterýkoliv soud, vždy je u něj soudce, který souhlas k adopci může přijmout. Vaše sociální pracovnice bude stát i v tomto kroku při Vás a pomůže Vám. Zároveň je velmi podstatné, abyste na udělení souhlasu nezapomněla, urychlí dítěti možnost stát se definitivně součástí nové rodiny. Souhlas poté můžete ještě odvolat do 3 měsíců. Pokud budete do rodného listu dítěte uvádět otce dítěte, potom k osvojení nebude stačit jen Váš souhlas, ale je potřeba i jeho souhlasu. Otec může dát souhlas k adopci dítěte hned po jeho narození.

Muž, který by se domníval, že je otcem dítěte, může podat návrh na určení otcovství. Následně by pak došlo k testům určení otcovství. Pokud by byly testy pozitivní, byl by tento muž zapsán jako otec dítěte a musel by s osvojením souhlasit a tím by mohl proces adopce ovlivnit.

Dítě jednou velmi ocení, pokud bude mít na Vás nějakou památku. Děti se musí v průběhu života vyrovnat s tím, že byly dány k adopci. Velmi jim pomáhá, pokud celé situaci porozumí a biologičtí rodiče je ujistí, že to není jejich chyba. (Děti si myslí, že byly tak strašné, že je ani biologická máma nechtěla). Pokud chcete svému dítěti pomoci vyrovnat se s jeho minulostí, doporučuji Vám napsat mu dopis, ideálně, pokud by mohl být co nejvíce pozitivní vůči dítěti. Můžete v něm uvést jakou barvu, jídlo máte, nemáte ráda, jaké filmy, knihy, co ráda-nerada děláte, co jste studovala, jak jste se učila, jaké jsou Vaše sny apod. Též můžete připojit svoji fotografii. Můžete vybrat dítěti jméno, nechat mu něco na památku. Požádejte, aby to vše bylo vloženo dítěti do spisu a předáno náhradním rodičům. Náhradní rodiče velmi zajímá např. průběh těhotenství, nemoci- zátěž ve Vaší rodině, ale i vše hezké, aby mohli o Vás dítěti jednou hezky vyprávět.

Z Vašeho dotazu nevyplývá, v jaké životní situaci se teď nacházíte a jaké jsou důvody Vašeho rozhodnutí. Níže Vám zasílám seznam organizací, které by Vám mohly pomoci.

www.napocatku.cz, 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz, 733 125 261, 605 329 232

Finanční a právní problémy
www.obcanskeporadny.cz

Problémy s bydlením
www.azylovedomy.cz

Podpora rodin s dětmi a těhotných žen
www.hostcz.org, 272 656 031, 777 926 801

Potřebujete-li si cokoliv ujasnit, neváhejte nás kontaktovat na emailu info@nahradnirodina.cz

Přeji Vám hodně sil a vše dobré.

Za Středisko NRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Stránky