Publikace

Na této stránce Vám nabízíme přehled zajímavých publikací s tématikou NRP.
Současně zde naleznete výzkumné zprávy a odborné texty vytvořené zejména v rámci projektu Centra podpory náhradní rodinné péče.
Většinu publikací a zpráv si můžete stáhnout ve formátu pdf, další knihy si klienti Střediska NRP mohou zapůjčit v naší knihovně.

Publikace pro děti s tematikou náhradní rodinné péče naleznete zde.

Vybírejte kategorii


Publikace Střediska NRP

Průvodce náhradní rodinnou péčí stáhnout dokument
Základní informace o osvojení /adopci/ stáhnout dokument
Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka stáhnout dokument
Mezigenerační noviny Vrásky z lásky stáhnout dokument
Příběhy z nových rodin stáhnout dokument
Narozeninový kalendář
Dítě v NRP očima pediatra stáhnout dokument
Adopce dětí z ČR - leták stáhnout dokument
Výstup z implementace vzdělávacích setkání pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči stáhnout dokument
Průvodce praxí klubových setkání pro děti z náhradních rodin stáhnout dokument
Osvojení neboli adopce - leták stáhnout dokument
Metodická příručka mezigeneračních setkávání dětí v náhradní rodinné péči a jejich prarodičů stáhnout dokument
Pěstounská péče - leták stáhnout dokument
Dítě jiného etnika stáhnout dokument
Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči stáhnout dokument
Dítě v NRP potřebuje i Vaši pomoc stáhnout dokument
Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace stáhnout dokument
Adoption - leaflet stáhnout dokument
Guide to Adoption and Foster Care in English stáhnout dokument
Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči stáhnout dokument
Základní informace o náhradní rodinné péči stáhnout dokument
Pro těhotné v nouzi - leták stáhnout dokument
Přípravy pro budoucí náhradní rodiče stáhnout dokument
O negenetickém rodičovství trochu jinak stáhnout dokument
Metodika práce s dobrovolníky stáhnout dokument
Desatero pro zdraví dětí stáhnout dokument
Domácí lékárnička stáhnout dokument
Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči stáhnout dokument
Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? stáhnout dokument
Pěstouni, osvojitelé a jejich přijaté děti stáhnout dokument
Adventní kalendář Střediska NRP stáhnout dokument
Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na vývoj dítěte stáhnout dokument


Výzkum

Postoj ke změně v institucionálním nastavení NRP stáhnout dokument
Aktualizovaný Model osvojování Střediska NRP z roku 2021: Návrhy změn ke zlepšení osvojování v České republice stáhnout dokument
Analýza potřeb rodin s osvojeným dítětem stáhnout dokument
Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku stáhnout dokument
Metodika Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou stáhnout dokument
Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku stáhnout dokument
Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním stáhnout dokument
Model náhradní rodinné péče pro dětise zdravotním znevýhodněním stáhnout dokument
Model osvojování stáhnout dokument
Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v ČR stáhnout dokument
Náhradní péče o děti v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku stáhnout dokument
Náhradní rodinná péče v České republice v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 stáhnout dokument
Náhradní rodinná péče v Dánsku - doplnění dat od roku 2007 stáhnout dokument
Náhradní rodinná péče v Polsku stáhnout dokument
NRP v ČR po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací stáhnout dokument
Osvojování dětí v Anglii a v Dánsku stáhnout dokument
Osvojování dětí v České republice stáhnout dokument
Péče o děti s postižením v rodinách i mimo rodiny v České republice stáhnout dokument
Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku stáhnout dokument
Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v Anglii stáhnout dokument
Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v ČR stáhnout dokument
Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v Dánsku stáhnout dokument
Právní analýza osvojení v Anglii stáhnout dokument
Právní analýza osvojení v ČR stáhnout dokument
Právní analýza osvojení v Dánsku stáhnout dokument
Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice stáhnout dokument
Právní úprava náhradní rodinné péče v Polsku stáhnout dokument
Právní úprava osvojení a náhradní rodinné péče zdravotně znevýhodněných dětí v Rakousku stáhnout dokument
Právní úprava osvojení a náhradní rodinné péče zdravotně znevýhodněných dětí v Rakousku stáhnout dokument
Příběh změny v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji stáhnout dokument
Příběh změny v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji stáhnout dokument
Shrnutí problematických míst v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče stáhnout dokument
Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v ČR stáhnout dokument
Transformácia náhradnej starostlivosti o děti na Slovensku po roku 1989 - Správa z kvalitatívneho výskumu s kontextovou analýzou stáhnout dokument
Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na vývoj dítěte stáhnout dokument
Výsledky on-line dotazování mezi pracovníky OSPOD, NRP a KÚ v jednotlivých krajích /kvantitativní/ stáhnout dokument
Výzkum praxe NRP v ČR a zkušenosti aktérů s touto praxí stáhnout dokument
Závěrečná zpráva ze setkání zástupců OSPOD a NNO stáhnout dokument
Zpráva z kulatých stolů v krajích 2019-2020 k otázkám osvojování a sociálně-právní ochrany dětí /kvalitativní/ stáhnout dokument
Zpráva z výzkumu Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku stáhnout dokument
Zpráva z výzkumu Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku stáhnout dokument
Zpráva z výzkumu Péče o děti s postižením v rodinách i mimo rodiny v České republice stáhnout dokument
Zpráva z výzkumu Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku stáhnout dokument


Literatura o NRP

ARCHEROVÁ, Caroline: Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál, 2001
BLAHUTOVÁ, Michaela; ZEZULOVÁ, Dagmar. Hostitelská péče a příprava k ní: odborná metodika. Hradec
BOWLBY, John: Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012
BOWLBY, John: Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010
BŘEZINOVÁ, Taťána. Marika píše Vincimu: osudy a příběhy dětí vyrůstajících v dětských domovech. Praha: Návrat domů, 2007. 129 s.
BŘEZINOVÁ, Taťána. Tři holčičky na římse: osudy a příběhy dětí vyrůstajících mimo rodinu. Praha: Návrat domů, 2006. 150 s.
BUBLEOVÁ, Věduna a kol. Příběhy z nových rodin. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, spolek, 2020. 56 s.
BUBLEOVÁ, Věduna et al. Pěstouni mají právo na služby: praktický průvodce pro náhradní rodinnou péči. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2007. 241 s
BUBLEOVÁ, Věduna; BENEŠOVÁ, Lucie. Hledáme nové rodiče. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o. s., 2001. 24 s.
CAIRNS, K. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem. Praha: Portál, 2013. 179 s.
ČAPKOVÁ Blanka: JAK JSEM DOSTAL SÉGRU. Kosmas, 2006
DUBUC Marianne: JÁ NEJSEM TVOJE MAMINKA. Labyrint, 2017
FABER, A., MAZLISH, E. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly. Praha: CPress, 2007. 248 s
FRANTÍKOVÁ, Jana. Dospívající dítě v náhradní rodině. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008. 40 s.
GLASS, Cathy. Rozbitá: příběh zneužívaného a odvrženého dítěte. Praha: Portál, 2011. 264 s.
HAYDEN, Torey L. Dračice a mazánek: dva příběhy z dětské psychoterapie. Praha: Portál, 2009. 304 s.
HUGHES A. D. Budování citového pouta. Praha: Institut fyziologické socializace, 2017. 336 s.
JANÁKOVÁ, Ludmila: Dary se přece nevracejí: příběh atypické pěstounské rodiny. Praha: Triton, 2007
JANÁKOVÁ, Ludmila: V nebi bych se sama bála: příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině. Praha: Triton, 2012
JOHNSON, Toni Cavanagh. Děti a sexualita: porozumění přirozeným a problémovým projevům. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008. 44 s.
JOYEUX, Henri. Mami, jak přijde dítě na svět? Praha: Portál, 1994. 47 s.
KLIMEŠ, Jeroným: Budování identity dítěte. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008
KONEČNÁ, Hana: Na cestě za dítětem: dvě malá křídla. Praha: Galén, 2009
KRATOCHVÍLOVÁ, Tereza. Holka ze sekáče. Praha: CPress, 2019. 200s.
LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk: Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974
LEVINE, Peter A.; FREDERICK, Ann. Probuzení tygra: léčení traumatu. Praha: Maitrea, 2011. 290 s.
LEVINE, Peter A.; KLINEOVÁ, Maggie. Trauma očima dítěte: probuzení obyčejného zázraku léčení. Praha: Maitrea, 2012. 609 s.
LOUBAT Františka: NEBUĎ JAKO GADŽO. Ašta šmé, 2016
MATEJ, Vladislav et al. Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2000. 78 s.
MATĚJČEK, Zdeněk. Co řekneme osvojenému dítěti. Praha: Práce, 1986. 7 s.
MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. 98 s.
MATĚJČEK, Zdeněk. Rodičům mentálně postižených dětí. Jinočany: H & H, 1992. 16 s.
MATĚJČEK, Zdeněk: Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008
MATĚJČEK, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí?. Praha: Portál, 2007
MATĚJČEK, Zdeněk: Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007
MATĚJČEK, Zdeněk; BUBLEOVÁ, Věduna; KOVAŘÍK, Jiří: Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1997
MATOUŠEK, Oldřich; PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Praha: Portál, 2010. 183 s.
MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana. Dve-tri prasiatka. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Asociácia náhradných rodín, 2006. 14 s.
MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana: Ema hľadá mamu. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Artforum, 2004
NATAMA, Almanach, Užitečný rádce pro náhradní rodiče a okolí, 2016
NYSTROM, Carolyn: Pošlete ma preč? - Detský sprievodca: adopcia. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Porta Libri, 2004
PERRY, D. B., SZALAVITZ, M. Chlapec, kterého vychovávali jako psa. Praha: Portál, 2016. 344 s.
PESSO, Albert; BOYDEN-PESSO, Diane; VRTBOVSKÁ, Petra. Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu. Nakladatelství SCAN, 2009. 212 s.
ROHÁČEK, Marek et al. Zvykáme si jeden na druhého alebo nová náhradná rodina v procese adaptácie. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2006. 34 s.
ROHÁČEK, Marek; MATEJ, Vladislav. Hľadáme rodičov alebo aj opustené deti potrebujú rodinu. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2009. 24 s.
RYAN, Tony; WALKER, Rodger. Vytváření KNIHY ŽIVOTA aneb Pomáháme dítěti porozumět jeho minulosti – Praktický rádce. Praha: Natama, 2006. 76 s.
SCHAEFFEROVÁ, Edith. Co je to rodina. Praha: Návrat domů, 1995. 178 s.
SCHMIDT, Marie-Louise. Jako stromy bez kořenů. Vimperk: Tina, 1995. 133 s.
SCHOOLER, Jayne E. Adopce, vztah založený na slibu: užitečné rady a postřehy pro adoptivní rodiče a pěstouny. Praha: Návrat domů, 2002. 217 s.
SIEGEL J.D. - Klidná výchova k disciplíně, Praha: Triton, 2015, 269 s.
SIEGEL, Daniel J.: Rozbouřený mozek dospívání, teenageři a jejich výchova. Triton, 2016
SLÁDEKOVÁ, Elena. Školák v náhradnej rodine. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2005. 18 s.
SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2007. 219 s.
SOUKUPOVÁ, Hana. Prožívat několik životů: deset let v osudech pěstounských rodin. Drahotěšice: Společnost Otevřená rodina. 2008. 134 s.
ŠTOLBOVÁ NAGY, Tereza. Dcera padajícího listí. Praha: Triton, 2019. 192 s.
THORBRIETZ, Petra: Soustřeď se! Jak mohou rodiče podporovat své děti. Portál, 2016
UHLÍŘOVÁ, V. Vztahový labyrint v náhradní rodině: Vlastní rodina přijatých dětí. Říčany: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012. 36 s
UHLÍŘOVÁ, Veronika et al. Dítě ve výchově příbuzných. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012. 60 s.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. 461 s.
VÁGNEROVÁ, Marie. Zdravotně znevýhodnění dítě v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o. s., 2011. 52 s.
VANČÁKOVÁ, Martina. Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o. s., 2011, 32 s.
VANČÁKOVÁ, Martina. Romské dítě v náhradní rodině. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008. 48 s.
VRTBOVSKÁ, Petra: Čítanka pro rodiče: Naděje na uzdravení. Praha: Natama, 2012
VRTBOVSKÁ, Petra: O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí: Attachment, poruchy attachmentu a léčení. Praha: Natama, Tišnov: SCAN, 2010
VRTBOVSKÁ, Petra; FORMÁNEK, Ondřej. Jsem náhradní táta, jsem náhradní máma aneb Průvodce pro pěstouny a osvojitele. Praha: Natama, 2006. 43 s.
ZEZULOVÁ, Dagmar: Domov je místo, odkud tě nevyhodí…ani když vyrosteš. 2. dopl. vyd. Praha: Smart Press, 2012
ŽILINČÍKOVÁ, Danka: Až se narodíš, budeš doma. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit & V zájmu dítěte, o. s., 2009
ŽILINČÍKOVÁ, Danka: Dlhá cesta domov. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2003


Filmy s tématikou NRP

Anne s E na konci (seriál), Kanada, 2017–2019
Adopce: Konkurz na rodiče, Česko, 2014
Anna ze Zelených vršků, Kanada / Západní Německo / USA, 1985
Doba Ledová 1, 2, USA, 2002, 2006 /animovaný, první díl o přechodné pěstounské péči, druhý díl o adopci/
Hledá se Dory, animovaný, USA, 2016
Hon na pačlověky, Nový Zéland, 2016
Kniha džunglí, USA / Velká Británie, 2016
Lion, Austrálie / USA / Velká Británie, 2016
Myšák Stuart Little, USA / Německo, 1999
Najednou jsme rodina, USA, 2018
Princ Egyptský, animovaný / rodinný / USA, 1998
Rodiče napořád, Česko, 2017
Srdíčko a Mňamka , animovaný, Japonsko, 2010
Švédi z osady, dokumentární, Slovensko, 2018
Terezčino - příběhy slečny, která byla osvojena - youtube kanál https://m.facebook.com/profile.php?id=108438071071709&ref=content_filter
Tři blízcí neznámí, USA / Velká Británie, 2018
Trying, Velká Británie, (2020–2021)
V nejlepším zájmu dítěte, Česko, 2016


Knihy k zapůjčení

Klientům Střediska NRP nově nabízíme možnost zapůjčení knih s tématikou náhradní rodinné péče a výchovy dětí obecně.

Jak si knihu zapůjčit?
Pošlete nám e-mail na info@nahradnirodina.cz s dotazem, o kterou knihu máte zájem. Obratem Vám odpovíme, zda je kniha volná a kdy si ji budete moci u nás vyzvednout. /Středisko NRP, Jelení 91, Praha 1/.

Knihu je možné zapůjčit klientům Střediska NRP na 3 měsíce oproti vratné záloze 200,-Kč.

Nejste naším klientem? Neváhejte se nám ozvat, situaci se s Vámi pokusíme vyřešit individuálně.
Knihy pro děti
Logopedie
Náhradní rodinná péče
Ostatní
Pedagogika
Pediatrie
Psychologie
Romové
Sborníky
Sociální práce
Volný čas
Zdravotně znevýhodnění a sociální poruchy