Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.

Arkáda pořádá v oblasti náhradní rodinné péče programy přípravy pro budoucí osvojitele a pěstouny.Arkáda také nabízí služby: doprovázení pěstounských rodin, vzdělávání pěstounů, poradenské a terapeutické služby pro pěstounské rodiny a realizuje osvětovou činnost v oblasti náhradní rodinné péče.
Kontakt
Husovo náměstí 2/24, Písek, 397 01

Domeček – středisko Husitské diakonie

1. 7. 2014 jsme zahájili službu podpory pěstounských rodin. Pěstouni a poručníci si zaslouží velké ocenění za vše, co pro svěřené děti dělají. Jejich lásku, péči, zájem a podporu, kterou do dětí vkládají, nelze nikdy plně docenit. Domeček nabízí pečujícím osobám podporu, poradenství, vzdělávání a vstřícnost při spolupráci. Svoji činnost vykonáváme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí udělené Krajským úřadem Jihočeského kraje a na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Úzce spolupracujeme i s pracovníky SPOD v Trhových Svinech.
Kontakt
Branka 588, Trhové Sviny, 374 01
+420386322545

Oblastní charita Vimperk

Naším posláním je doprovázení pečujících osob zajišťujících pěstounskou a poručnickou péči nezletilým dětem v rodině, poskytování podpory pečujícím osobám a dětem při rozvíjení jejich vztahu, při výchově, vzdělávání a péči o dítě. Podporujeme pečující osoby při rozvíjení potřebných schopností a dovedností, zejména formou rady a prostřednictvím dalšího povinného vzdělávání. Naším posláním je také podpora pečujících osob při udržování a rozvíjení vztahů dítěte s vlastní rodinou, podpora i pomoc dítěti při obhajobě jeho práv.
Kontakt

Otevřená OKNA, z. ú.

CENTRUM PRO RODINU OKÉNKO nabízí pěstounským rodinám pochopení, podporu a individuální přístup. Doprovázení pěstounských rodin v souladu s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí. Našim pěstounským rodinám poskytujeme: Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě v situacích jmenovaných zákonem. Psychologickou, terapeutickou, či speciálně pedagogickou pomoc dle aktuální potřeby jednotlivých členů rodiny. Zajišťujeme skupinové i individuální vzdělávání pěstounů.
Kontakt
Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01
+420724594724

PorCeTa, o.p.s.

Posláním organizace je pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat u svých rodičů, zvládnout tuto těžkou situaci a zároveň podporovat jejich náhradní rodiče v péči o ně a minimalizovat selhání pěstounské péče. V rámci doprovázení pomáháme rodině řešit otázky spojené s výkonem pěstounské péče a poskytujeme jí podporu ve specifických výchovných situacích, které v rodině mohou nastat. Přispíváme tak k všestrannému rozvoji kompetencí náhradních rodičů při péči o svěřené dítě. Nabídku služeb přizpůsobujeme potřebám rodiny. Poskytujeme odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounskou péči.
Kontakt
Smetanova 1284, Tábor, 390 02
+420602470159

Portus Prachatice, o.p.s.

Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení obtížných životních situací.
Kontakt
Starokasárenská 192, Prachatice, 383 01

PREVENT 99 z.ú.

Centrum podpory pěstounských rodin pomáhá rozvíjet a podporovat náhradní rodinnou péči. Pěstounům nabízí uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče, vzdělávání, doprovázení, poradenství, podporu při kontaktech s biologickou rodinou dítěte a další služby dle potřeby. PREVENT 99 z.ú. (dříve OS PREVENT) působí od roku 1999 v Jihočeském kraji v oblasti práce s dětmi a mládeží (primární prevence, zážitková pedagogika, sociální služby pro děti a mládež), v oboru adiktologie (poskytuje sociální a terapeutické služby uživatelům drog a jejich rodinám) a vzdělávacích aktivit.
Kontakt
Senovážné náměstí 9, České Budějovice, 370 01
+420607770655

Temperi, o.p.s.

Temperi poskytuje podporu pěstounským rodinám: - nabízíme uzavření dohody o výkonu pěstounské péče - zajišťujeme vzdělávání a poradenství pěstounským rodinám.
Kontakt
Jar. Haška 1818/1, České Budějovice, 370 04