Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » O nás » O středisku náhradní rodinné péče

O Středisku náhradní rodinné péče

Kdo jsme

Posláním Střediska náhradní rodinné péče je pomáhat dětem, které nemohou žít se svými rodiči, aby našly lásku, bezpečí a jistotu v nové rodině.

Osvojitelské a pěstounské rodiny a jejich děti provázíme na této cestě již od roku 1994. Naším cílem je, aby rodinná péče převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás.
Osobní přístup
Jsme tu pro vás, abychom vám naslouchali, porozuměli, a společně s vámi hledali to nejlepší řešení.
Podpora
Podporujeme ty, kteří teprve o přijetí dítěte do své rodiny uvažují, ty, kteří jsou již v procesu přijetí dítěte nebo již dítě přijali, a ty, kteří s dítětem žijí a potřebují jakoukoliv pomoc.
Respekt
Vytváříme s rodinou jeden tým a poskytujeme bezpečné respektující prostředí a rovnocenné partnerství. Nabízíme služby, které vychází z vašich potřeb.
Profesionalita
Již 29 let poskytujeme profesionální služby a spolupracujeme s dalšími experty z oblasti práva, psychologie, pediatrie a sociální práce.
Motivace
Jsme malý tým a malá organizace, sami se dále vzděláváme a rozvíjíme. Usilujeme o osvětu NRP ve společnosti, o legislativní změny a chceme pro děti to nejlepší - aby mohly všechny děti vyrůstat doma.

Naše hlavní aktivity

 • Poradenství a služby pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči
 • Provázení adoptivních a pěstounských rodin
 • Sdílení dobré praxe s dalšími odborníky a organizacemi
 • Osvěta problematiky náhradní rodinné péče
 • Výzkum v oblasti náhradní rodinné péče
 • Úsilí o změnu a zlepšení systému péče o ohrožené děti

Osvědčení k činnosti a Značka spolehlivosti

Středisko náhradní rodinné péče, spolek, je organizací pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 24. 11. 2014., č.j. 1674548/2014, v rozsahu dle § 49 zákona č. 359/1999 Sb.:
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě /§ 11 odst. 1 písm. a)/.
 • Pořádání, v rámci poradenské činnosti, přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou /§ 11 odst. 1 písm. c)/.
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům či pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče /§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)/.
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47b ZSPOD
 • Poskytování osobě pečující, s níž uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče

Výroční zprávy

Napište nám

Máte jakékoliv dotazy ohledně náhradní rodinné péče nebo našich aktivit a služeb? Neváhejte se na nás obrátit - naši pracovníci Vám rádi odpovědí.
Odesláním dotazu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.