Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » Vzdělávání v oblasti NRP » Metodika a odborné texty

Metodiky a odborné texty

Na této stránce Vám nabízíme přehled zajímavých publikací s tématikou NRP a výchovy dětí obecně. Současně zde naleznete výzkumné zprávy a odborné texty vytvořené zejména v rámci projektu Centra podpory náhradní rodinné péče. Většinu našich publikací a zpráv si můžete stáhnout ve formátu pdf, některé další knihy si klienti Střediska NRP mohou zapůjčit v naší knihovně.
296 položek
Průvodce náhradní rodinnou péčí
Středisko NRP, 2022
Guide to Adoption and Foster Care in English
Středisko NRP, 2022
Základní informace o osvojení (adopci)
Středisko NRP, 2018
Základní informace o pěstounské péči a o péči poručníka
Středisko NRP, 2018
Příchod dítěte do nové rodiny - leták
Středisko NRP, 2023
Mezigenerační noviny Vrásky z lásky
Středisko NRP, 2022
Příběhy z nových rodin
Středisko NRP, 2020
Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra
Středisko NRP, 2012
Adopce dětí z ČR - leták
Středisko NRP, 2020
Osvojení neboli adopce - leták
Středisko NRP, 2020
Výstup z implementace vzdělávacích setkání pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči
Středisko NRP, 2022
Průvodce praxí klubových setkání pro děti z náhradních rodin
Středisko NRP, 2022
Pěstounská péče - leták
Středisko NRP, 2020
Metodická příručka mezigeneračních setkávání dětí v náhradní rodinné péči a jejich prarodičů
Středisko NRP, 2022
Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči
Středisko NRP, 2011
Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči
Středisko NRP, 2011
Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc - Informace a pracovní listy pro pedagogy
Středisko NRP, 2011
Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace
Návrat, o.z., 2012
Psychický vývoj dítěte v NRP
Středisko NRP, 2012
Základní informace o NRP
Středisko NRP, 2011
Pro těhotné v nouzi - leták
Středisko NRP, 2020
Přípravy pro budoucí náhradní rodiče
Středisko NRP, 2012
O negenetickém rodičovství trochu jinak
Středisko NRP, 2012
Metodika práce s dobrovolníky
Středisko NRP, 2011