Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Centrum Dar

Cílem centra je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Snahou je rozšířit činnost i na rodiny, které mají o náhradní rodinnou péči zájem a také rodiny s dětmi, které se nacházejí ve složité sociální situaci. Kromě centra ve Vrchlabí jsou k dispozicí také terénní služby v Trutnově, v Semilech a v Železném Brodě, Tanvaldu a Jablonci n. Nisou.
Kontakt
Pražská 1548, Vrchlabí, 543 01

Centrum pěstounských rodin z.s.

Poslání Centra pěstounských rodin: Podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči prostřednictvím poradenství a odborné pomoci náhradním rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči (dále jen NRP), konkrétně pomoc náhradním rodičům při výchově přijatých dětí, podpora jejich informovanosti, znalosti jejich práv a orientace v nabídce služeb, a tedy pomoc při řešení konkrétní situace a problému, kterým rodina prochází. Dále se CPR poskytuje službu rodinám, které se ocitly v krizové situaci a jejichž děti byly umístěny do pěstounské péče, nebo pěstounské péče na přechodnou dobu s cílem aktivizace systému rodiny do té míry, aby byl možný návrat dětí do jejich původní rodiny, či alespoň byly udrženy vzájemné pevné vazby mezi rodiči a jejich dětmi.
Kontakt
U Náhona 329/18, Hradec Králové, 503 01

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.

Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. Hradec Králové má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Poskytujeme poradenské vedení, doprovod a podporu pěstounským rodinám tak, aby život všech členů rodiny byl spokojený a bezpečný.
Kontakt
Souběžná 1746, Hradec Králové, 500 12
+420728469327

Farní Charita Dvůr Králové n. Labem (Centrum Klubko)

Centrum pro rodinu Klubko bylo založeno v roce 2013. Je pověřeno k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Konkrétně: - k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče - k poskytování výchovné a poradenské činnosti osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče a k sledování výkonu pěstounské péče - k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností - k vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení Doprovázející pracovníci poskytují služby v Královehradeckém kraji. Ponejvíce na Královedvorsku, Trutnovsku, Hořicku.
Kontakt
Nám. T.G.M. 40, Dvůr Králové n. Labem, 544 01

MAJÁK - centrum NRP, Oblastní charita Trutnov

Posláním Centra MAJÁK je prostřednictvím doprovázení poskytovat podporu, poradenství a odbornou pomoc dětem svěřeným do náhradní rodinné péče a osobám, které o ně pečují. Dále pak vést odbornou část přípravy žadatelů na základě zadání krajského úřadu a šířit myšlenku náhradní rodinné péče mezi širokou veřejnost.
Kontakt
Dřevařská 332, Trutnov, 541 03