Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Bunkr, o. p. s.

Bunkr, o. p. s. je nezisková organizace, která reaguje na tíživé životní situace dětí, mladých lidí, doprovází je k dospělosti, podporuje sociální vazby v rodině i komunitě. Zabýváme se prevencí, řešíme příčiny, ne následky. Službami pěstounů chceme podporovat náhradní rodiče a děti vyrůstající v pěstounských rodinách.
Kontakt
Jablunkovská 110, Třinec, 739 61
+420734178557

Centrum mladé rodiny Bobeš

Komplexní služby v oblasti náhradní rodinné péče dle zákona č. 359/1999 Sb., včetmě uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Setkávací, informační, vzdělávací a pohybové aktivity pro rodiny s malými dětmi. Prostřednictvím společných aktivit dětí, rodičovského sdílení, zprostředkování informací a kontaktů a poskytnutím kvalitního zázemí, podporujeme rodiny v jejich přirozeném rodičovském přístupu a umožňujeme jim kvalitně společně trávit volný čas.Služby pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a zájemce o NRP.
Kontakt
Nerudova 1156, Nový Bohumín, 735 81

Centrum psychologické pomoci p. o.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti náhradní rodinné péče v intencích novelizovaného zákona č. 359/1999 Sb., včetmě uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Dále služby pro pěstouny vyplývající z uzavřených dohod. Obecně poskytujeme pomoc rodinám před i po přijetí dítěte. Uskutečňujeme přípravy žadatelů o NRP i jejich dětí a z pověření Moravskoslezského kraje jejich posuzování. Osvojitelským rodinám jsme připraveni pomoci formou bezplatného odborného sociálního poradenství.
Kontakt
Na Bělidle 815, Karviná, 733 01
+420773751754

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Poskytujeme komplexní podporu pěstounským rodinám pečujícím o děti, které nemohou vyrůstat v původním rodinném prostředí. Naše služby jsou určeny pro rodiny, se kterými máme uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.
Kontakt
Jahnova 867/12, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
+420595054019

Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě

Dětské centrum Čtyřlístek, p.o., je zařízením, které poskytuje sociálně právní ochranu dětí. Je určeno pro děti od narození do 3 let. Je registrováno také jako Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to pro děti od narození do 18 let. Součástí zařízení je denní stacionář, rehabilitační a logopedická ambulance. DC poskytuje komplexní péči dětem se závažnými sociálními či zdravotními problémy. Jedná se o péči zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, výchovnou, sociálně právní. Dalšími službami jsou rodinné mediace, práce s biologickou rodinou, respitní péče apod.
Kontakt
Nákladní 29, Opava, 746 01

Do náruče, z.s.

Doprovázení pěstounů - individuální přístup ke každé rodině. Sociální, psychologické a právní poradenství. Pořádání výletů, víkendů a táborů pro děti ve vlastní režii - větší možnost se s dětmi seznámit. Hlídání dětí v době nutnosti. Vzdělávání přizpůsobené potřebám pěstounů. Pomoc při kontaktu s původní rodinou dítěte. Další služby dle potřeb rodiny.
Kontakt
Jesenická 5, Bruntál, 792 01
+420775045105

Dobrá rodina

Posláním obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je podpora dětí a jejich rodin, rozvoj náhradní rodinné péče v České republice a naplňování nejlepšího zájmu dětí svěřených do náhradní rodinné péče prostřednictvím přípravy, podpory a doprovázení pěstounských a osvojitelských rodin, rozvojem moderních metod práce a aktivní účastí na veřejné diskusi o způsobech zajištění péče o ohrožené děti.
Kontakt
Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00

Dotek, z.s.

V oblasti náhradní rodinné péče nabízíme: > uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle §47 b > doprovázení náhradních rodin > asistované kontakty > podpora rodiny při přechodu dítěte z péče do péče > odbornou pomoc a poradenství > vzdělávání náhradních rodičů a odborníků, klubové aktivity > tréninkové lekce na EEG biofeedbacku > pomoc při zajištění krátkodobé péče o dítě > facilitace případových konferencí
Kontakt
Střelniční 215/18, Český Těšín, 737 01
+420773955051

Elim Opava, o.p.s.

Organizace Elim Opava nabízí komplexní služby pěstounům dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Naším posláním je podpora a doprovázení pěstounských rodin, kterým nabízíme pomoc při zajištění osobní péče o svěřené děti, respitní péči, zprostředkování odborné pomoci, vzdělávání pěstounů ad.
Kontakt
Rolnická 1636/21A, Opava, 747 05

EUROTOPIA - "Spolu - pro rodiny s dětmi"

Činnost organizace je zaměřena na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. Některé programy organizace jsou cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny. Nabízíme také odborné služby zaměřující se na práci s rodinami v rozchodu, rozvodu či jiné krizové situaci. Služby SPOLU – Pro rodiny s dětmi jsou určeny rodinám z Opavy, Bruntálu a okolí.
Kontakt
Zacpalova 27, Opava, 746 01