Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace

Zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči dětem od narození zpravidla do 3 let věku. Pečujeme o děti se specifickými zdravotními potřebami, s postižením a děti ohrožené nevhodným sociálním prostředím. V rámci činnosti Zařízení pro okamžitou pomoc "Šneček" pomáháme rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o své dítě postarat.V odůvodněných případech přijímáme k dětem maminky (k zácviku v péči,rehabilitaci,kojící). Připravujeme děti k přijetí do náhradní rodinné péče, podílíme se na přípravě žadatelů.Nabízíme odbornou poradenskou péči a doprovázení.
Kontakt
Na Chmelnicích 617/6, Plzeň, 323 00
+420378037820

Diakonie ČCE - Adite pro náhradní rodiny

Adite pro náhradní rodiny je jednou ze služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ. Jejím posláním je doprovázet pěstounské rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro zdravý vývoj dětí. Služby jsou poskytovány bezplatně a diskrétně přímo v domácnostech či v atraktivním prostředí našich zařízení. Tým pracovníků vnímá náhradní rodinnou péči jako příležitost a šanci pro ohrožené děti. Služba Adite pro náhradní rodiny poskytuje své služby na území Plzeňského kraje, Konkrétně v těchto oblastech: Plzeňsko, Rokycansko, Nýřansko, Domažlicko, Horšovskotýnsko, Sušicko, Horažďovicko, Stříbrsko, Stodsko.
Kontakt

DOMUS - centrum pro rodinu, z.s.

Posláním organizace je podpora a doprovázení rodiny takovým způsobem, aby bylo dosaženo stabilního rodinného prostředí pro zajištění zdravého vývoje dítěte, jeho bezpečné a podnětné výchovy a pro spokojené a zdravé soužití všech členů rodiny.
Kontakt
Černická 9, Plzeň, 301 00

Rozum a Cit, z. s.

Rozum a Cit, z. s. dlouhodobě pracuje s pěstounskými a ohroženými rodinami. Vedle samotné práce s cílovou skupinou podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v České republice. Děti přicházejí do pěstounské péče z různých důvodů. Mívají smutné zkušenosti z původních rodin, byly zanedbávané, týrané či zneužívané. Často jde o děti sociálně znevýhodněné, zdravotně postižené, nemocné nebo z jiného etnika. Zažily nezájem vlastních rodičů a jejich výchova byla svěřena ústavní péči. Trpí nedostatkem lásky, pozornosti a bezpečí. V důsledku odmítnutí se připojují další psychické i fyzické obtíže, nejčastěji potom porucha citové vazby. Rozum a Cit zajišťuje komplex služeb pro pěstounské rodiny, tzv. „pod jednou střechou“. Doprovází je v nelehké životní roli náhradního rodiče, poskytuje poradenství, terapeutickou podporu dětem i dospělým, odlehčení, vzdělávání nebo asistované kontakty s biologickou rodinou. Vycházíme z přesvědčení, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. Pokud tomu tak nemůže být ve vlastní rodině, snažíme se o maximální podporu náhradních rodin tak, aby zde dítě mělo možnost zakusit lásku a harmonické podmínky pro zdravý vývoj. My v organizaci Rozum a Cit věříme, že náhradní rodinná péče má smysl. Z naší dlouholeté praxe totiž dobře víme, že dokáže z ohrožených a traumatizovaných dětí vychovat samostatné a schopné jedince, kteří v budoucnu povedou šťastný život.
Kontakt
Guldenerova 512/2, Plzeň, 326 00

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Posláním Centra pomoci Střecha je: - nabízet pomoc dětem a jejich rodinám potýkajícím se s vážnými i přechodnými výchovnými problémy, které rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat; - poskytovat individuální pomoc dospělým, kteří se potřebují zorientovat v osobních tématech a v širším sociálním prostředí; - zajišťovat doprovázení pěstounů dětí v pěstounské péči; - přispívat k profesionálnímu růstu výchovných a sociálních pracovníků a dobrovolníků; a to vše prostřednictvím kvalifikovaných výchovných, sociálně-terapeutických a duchovních přístupů, založených na vztahovosti a komplexnosti.
Kontakt
Revoluční 151/98, Plzeň, 312 00

Sdružení pěstounských rodin (pobočka Plzeň)

Posláním Poradny je prosazovat a bránit právo každého dítěte vyrůstat v rodinném prostředí a provázet a podporovat rodiny s přijatými dětmi. Uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče.
Kontakt
Houškova 25, Plzeň, 326 00