Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Asociace náhradních rodin ČR, z.s.

Asociace náhradních rodin České republiky vznikla z potřeb náhradních rodičů celé České republiky. Je zastřešující organizací pro náhradních rodiny. Asociace nabízí náhradním rodičům možnost setkávání a výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí. Náhradní rodiče se mohou společným hlasem a činností asociace podílet na osvětě a propagaci náhradní rodinné péče a také na některých legislativních změnách.
Kontakt
Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00
+420720127411

Barevný svět dětí, z.s.

Barevný svět dětí (BSD) je pražská nezisková organizace. Od roku 2004 pomáháme ohroženým dětem a jejich rodinám – biologickým i pěstounským. Rodinám, které se nacházejí v náročných životních situacích, poskytujeme komplexní podporu založenou hlavně na sociální práci, zážitkových aktivitách, dále na terapeutické podpoře, poradenství a řadě dalších odborných služeb. Realizujeme tyto projekty: Kámoš, Služby pro pěstouny, Služby pro odborníky a Práce s biologickou rodinou.
Kontakt
Pod Nuselskými schody 1721/3, Praha 2, 120 00

Centrum Alma, z.ú.

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče – na základě Pověření o výkonu sociálně- právní ochrany dětí (SPOD) s Vámi uzavřeme dohodu o výkonu pěstounské péče. Pokud jste pěstoun a máte zájem o uzavření dohody s naší organizací, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Vše potřebné s Vámi rádi probereme při osobní schůzce u Vás doma nebo v naší organizace, kde Vám předáme veškeré informace o možnostech a povinnostech, které máte jako osoby pečující (pěstouni) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a seznámíme Vás se službami, které u nás můžete využívat.
Kontakt
Jankovcova 864/45, Praha 7 – Holešovice, 170 00

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID) se od roku 1991 zabývá poradenskou, integrovanou a terapeutickou činností, poskytuje sociální služby, primárně preventivní programy a pomoc dětem a mládeži se specifickými potřebami,klubové volnočasové aktivity,integrované tábory a ozdravné pobyty pro rodiče s malými dětmi, děti a mládež, dále vzdělávání a odbornou praxi.
Kontakt
Peckova 277/7, Praha 8, 186 00

Cestou necestou

Služba Doprovázení pěstounů Cestou necestou nabízí doprovázení a podporu pěstounských rodin, vzdělávání pěstounů a odborné služby všem jejich členům. Naši klíčoví pracovníci s rodinami spolupracují podle jejich potřeb jak osobně, tak prostředkovávají kontakt na odborné služby. Pro děti z pěstounských rodin pořádáme víkendové pobyty, týdenní letní pobyt a různé jednodenní akce.
Kontakt
Zborovská 512/40, Praha 5, 150 00

Dětské centrum Paprsek - Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Organizace poskytuje na území hlavního města Prahy sociální službu denní stacionář a chráněné bydlení, věnuje se terapii a odbornému poradenství v oblasti psychologie, logopedie, rehabilitace a pedagogiky podle M. Montessori a pořádá přípravné kurzy v rámci náhradní rodinné péče. Středisko Hloubětín, Prosek, DAR v Dejvicích a Setkání v Měcholupech nabízí denní stacionář, středisko Domeček v Lahovicích a středisko Setkání chráněné bydlení. Poradenství a kurzy NRP probíhají v Rodinném centru Zdeňka Matějčka v Hloubětíně.
Kontakt
Šestajovická 580/19, Praha 9 - Hloubětín, 19800

Dobrá rodina

Posláním obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je podpora dětí a jejich rodin, rozvoj náhradní rodinné péče v České republice a naplňování nejlepšího zájmu dětí svěřených do náhradní rodinné péče prostřednictvím přípravy, podpory a doprovázení pěstounských a osvojitelských rodin, rozvojem moderních metod práce a aktivní účastí na veřejné diskusi o způsobech zajištění péče o ohrožené děti.
Kontakt
Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. je nevládní organizace. Svojí činnost vyvíjí od roku 1997 a působí především v sociální oblasti. Je zaměřena na budování funkčních prvků a struktur v systému péče o děti a mladé lidi bez rodinného zázemí v České republice. Přináší do České republiky nové poznatky z evropských i jiných zemí. Vytváří a ověřuje inovativní postupy a metody práce s mladými lidmi. Poskytuje sociální služby zaměřené na podporu mladých lidí i dospělých, kteří mají nedostatečné nebo nevyhovující rodinné zázemí nebo jiné znevýhodnění vedoucí k sociální izolaci. Realizuje programy, které pomáhají rozvíjet dovednosti a zvyšovat kompetence potřebné pro navazování vztahů s lidmi a úspěšný život ve společnosti.
Kontakt
Braunerova 22, Praha 8, 180 00
+420283840795

Dům tří přání, o.s.

Dům tří přání, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci. Služby poskytujeme dětem do 18 let a rodinám, které se potýkají s: obtížnou životní situací nebo krizí v rodině problémy v komunikaci obtížemi a nejistotami při výchově dítěte vztahovými nebo emočními obtížemi dítěte problémovým chováním dítěte potížemi dítěte ve škole traumatickými zážitky dítěte
Kontakt
Karlovarská 337/18, Praha 6 - Ruzyně
+420235302698

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Pracujeme s rodinami našich dětských klientů, kterým poskytujeme komplexní podporu a posilujeme jejich samostatnost. Společně se snažíme zvládnout nepříznivou situaci a vracet do života dětí bezstarostnost. Mikuláš 365, o.p.s. je pražská nezisková organizace, od roku 2005 zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 379. Od počátku se její zaměstnanci věnují problematice dětí a těch, kteří o ně pečují. Za tu dobu získali cenné zkušenosti se vzděláváním dětí a mládeže z dětských domovů či pěstounských rodin. Jejich práce s cílovou skupinou je komplexní, proto zahrnuje jak vychovatele a náhradní rodiče, tak vlastní rodiče dětských klientů.
Kontakt
Vyšehradská 49, Praha 2, 128 00
+420221979271