Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy

Poskytujeme komplexní služby v oblasti náhradní rodinné péče před i po přijetí dítěte. Organizace má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Nabízíme možnost uzavření dohody o výkonu pěstounské péče a následně doprovázení pěstounských rodin. Své služby nabízíme také osvojitelů a dětem v osvojení. Poskytované služby: Služby před přijetím dítěte do rodiny: sociální poradenství právní poradenství psychologické poradenství dlouhodobá podpora a doprovázení uchazečů o NRP organizování setkání pro zájemce o NRP Služby během přijetí dítěte a po přijetí dítěte do NRP: sociální poradenství
Kontakt
U Náhonu 5208, Zlín, 760 01

DOMINO cz, o.p.s.

Činnost organizace se v oblasti práce s rodinou datuje od roku 1993. Hlavními cíly činnosti organizace jsou: - podporovat děti z oblasti náhradní péče (děti z dětských domovů a děti žijící v pěstounské péči) v rámci procesu osamostatňování se po ukončení náhradní péče - podporovat aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy - pomáhat rodičům s dětmi v náhradní rodinné péči při začleňování do běžného života - poskytovat odborné poradenství (psychoterapeutické poradenství, výchovné poradenství,individuální psychologické poradenství, psychosociální pomoc Organizace DOMINO působí ve: Zlínském kraji – Zlín, Otrokovice, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Chvalčov, Slušovice, Moravskoslezském kraji – Nový Jičín, Kopřivnice, Bílovec, Olomouckém kraji – Přerov, Šumperk.
Kontakt
Santražiny 4224, Zlín, 760 01
+420577218708

Maltézská pomoc, o.p.s.

Maltézská pomoc se věnuje doprovázení pěstounských rodin v olomouckém a zlínském kraji, s nimiž uzavírá Dohodu o výkonu pěstounské péče. Doprovázeným rodinám pomáháme při uplatňování svých práv i plnění povinností v kompletní šíři. Zprostředkováváme vzdělávací kurzy a pobyty pro pěstouny, letní tábory pro děti z náhradních rodin. Pracujeme jak se svěřenými dětmi, tak s biologickými dětmi v rodině. Do pomoci doprovázeným rodinám mohou být zapojení i dobrovolníci, kteří mohou pomoci s doučováním či trávením volného času dětí a stát se pro ně kamarády.
Kontakt
Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, 686 01

NA DLANI o.p.s.

Organizace NA DLANI, o.p.s., je krajskou neziskovou organizací, která působí ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Na základě poskytovaných služeb se snažíme posilovat funkčnost rodiny, upevňovat vztahy mezi jednotlivými členy, rozvíjet rodičovské role a integrovat rodiny do společnosti. Naše aktivity se zaměřují na oblast náhradní rodinné péče, jelikož se domníváme, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině, byť náhradní.
Kontakt
Tomáše Bati 3244, Zlín, 76001
+420731918258

Rodina svaté Zdislavy, z.s.

Rodina svaté Zdislavy, z.s. je nezisková organizace zabývající se komplexní podporou a pomocí pěstounským rodinám a výstavbou rodinných domků pro pěstounské rodiny. Posláním Rodiny sv. Zdislavy, z.s. je doprovázet pěstounské rodiny formou konzultací, poradenstvím, vzděláváním a dalšími činnostmi, které vyplývají z Dohody o výkonu pěstounské péče. Cílem naší práce je zlepšovat funkčnost a odolnost pěstounské rodiny a zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících v náhradní rodině.
Kontakt
Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Sdružení pěstounských rodin (pobočka Bystřice pod Hostýnem)

Posláním Poradny je prosazovat a bránit právo každého dítěte vyrůstat v rodinném prostředí a provázet a podporovat rodiny s přijatými dětmi. Uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče.
Kontakt
Slobodova 1323, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
+420730895847

Spolek Pod křídly

Pomoc a podpora zejména pro mladé lidi odcházející z náhradní péče, provoz domů na půl cesty.
Kontakt
Družstevní 228, Valašské Meziříčí, 757 01

STROP o.p.s.

Jsme nezisková organizace, která poskytuje sociální služby v rámci Občanské poradny STROP a dále na Pracovišti pro náhradní rodinnou péči služby související s přijímáním a výchovou dětí v osvojení a pěstounské péči.
Kontakt
Dlouhá 2699, Zlín, 760 01