Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » Naše služby » Pro děti

Pro děti

Komu jsou služby určeny

Osvojeným dětem a dětem v pěstounské péči. 

Naše služby

Spolu o dětech I. a II.
Klub nabízí pravidelná setkávání dětí ve věku do 6 let.
Program je veden herní formou, vždy s ohledem na konkrétní děti účastnící se programu. Pro děti ve věku 3 - 6 let probíhá tvůrčí program na rozvoj sociálních dovedností.
V průběhu roku se koná: dopolední/odpolední setkávání, víkendový pobyt rodin.
Podmínkou účasti je pravidelná docházka na setkání.
Ponton klub pro děti mladšího školního věku
Klub nabízí pravidelná setkávání dětí ve věku 6 až 12 let.
V rámci odpoledních, celodenních a víkendových aktivit mohou účastníci zpracovávat témata související s životem náhradní rodiny
a rozvíjet sociální dovednosti v bezpečném zázemí skupiny. Program je veden herní formou, vždy s ohledem na konkrétní děti účastnící se programu.
V průběhu roku se koná: 7 celodenních setkání, 7 odpoledních setkání, víkendový pobyt rodin.
Podmínkou účasti je pravidelná docházka na setkání.
Ponton klub pro děti staršího školního věku
Klub nabízí pravidelná setkávání dětí ve věku 13 až 18 let.
V rámci odpoledních, celodenních a víkendových aktivit mohou účastníci zpracovávat témata související s životem náhradní rodiny
a rozvíjet sociální dovednosti v bezpečném zázemí skupiny. Program je veden herní formou, vždy s ohledem na konkrétní děti účastnící se programu.
V průběhu roku se koná: 7 celodenních setkání, 7 odpoledních setkání, víkendový pobyt rodin.
Podmínkou účasti je pravidelná docházka na setkání.
Edukačně socializační dílna v anglickém jazyce
Dílna rozvíjí v dětech komunikační dovednosti v anglickém jazyce a umožňuje radostný prožitek z úspěšného zvládnutí úkolů.
V průběhu roku se koná: 6 půldenních sobotních setkání.
Vhodná je pravidelná účast dětí, ale není podmínkou.
Sociálně dramatická dílna
Dílna zaměřená na primární a sekundární prevenci rizikového chování dětí s ohledem na potřeby dětí žijících v náhradních rodinách. Používanou metodou je interaktivní “divadlo” forum, kde se diváci aktivně zapojují do děje a prožívají situace “na vlastní kůži”.
Setkání jsou vedena zkušenými lektory a herci spolku Divadelta.
V průběhu roku se koná: 6 půldenních setkání v sobotu nebo neděli, většinou probíhá jako součást setkání Ponton klubu.
Řemeslná dílna 
Dílna poskytuje dospívajícím dětem z náhradních rodin, které budou ukončovat základní školní docházku, prostor vyzkoušet si tvůrčí aktivity spojené s vybranými řemesly. Do dílny se mohou zapojit i starší děti, které již střední školu studují a rádi by si vyzkoušeli.
V letošním roce probíhají návštěvy truhlářské a řezbářské dílny, keramické dílny a knihařské dílny.
V průběhu roku se koná 4 - 6 setkání v sobotu nebo neděli.
Vhodná je pravidelná účast dětí, ale není podmínkou.
Příměstský tábor
V době letních prázdnin mají děti příležitost zúčastnit se spolu se svými kamarády atraktivního tematicky zaměřeného programu uzpůsobeného jejich potřebám a věku.
Příměstský tábor probíhá jeden týden v srpnu. Kapacita pro letošní rok je naplněna.
Doučování dětí
Dětem nabízíme jednorázová nebo pravidelná doučování našimi pracovníky, dobrovolníky nebo praktikanty organizace.
Doučování mohou probíhat osobně v prostorách Střediska nebo online formou.
Věk dětí není omezen.

Plán akcí do konce roku naleznete v sekci Kalendáři akcí.
Podmínky služby
  • Podmínkou účasti je uzavřená spolupráce se Střediskem NRP.
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
Poskytovatel služby
Službu poskytují sociální pracovníci organizace SNRP.
Bc. Klára Sádková
Sociální pracovnice
+420 774 433 327
klara.sadkova@nahradnirodina.cz
Mgr. Jitka Vondrášková
Sociální pracovnice
+420 733 734 271
jitka.vondraskova@nahradnirodina.cz
Renata Klusáková, DiS.
Sociální pracovnice
+420 603 248 021
renata.klusakova@nahradnirodina.cz
Bc. Marek Medeiros
Projektový manažer, sociální pracovník
+420 739 425 816
marek.medeiros@nahradnirodina.cz

Napište nám

Máte jakékoliv dotazy ohledně náhradní rodinné péče nebo našich aktivit a služeb? Neváhejte se na nás obrátit - naši pracovníci Vám rádi odpovědí.
Odesláním dotazu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.