Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » Naše služby » Pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny

Komu jsou služby určeny

Pěstounům, dětem v pěstounské péči, sourozencům v rodině dítěte v pěstounské péči, poručníkům.

Středisko náhradní rodinné péče poskytuje službu doprovázení pěstounů dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
S pěstouny uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče.

S čím vám můžeme pomoci

 • S konkrétním poradenstvím a podporou v období přijímání dítěte do rodiny.
 • S řešením konkrétních problémů spojených s adaptací dítěte v rodině.
 • S otázkami spojenými s identitou dítěte v NRP, s přijímáním dalších dětí do rodiny, se vztahy v rámci širší rodiny či s otázkami spojenými
  s výchovou a vzděláváním dítěte.
 • Zprostředkujeme kontakt s ostatními osvojitelskými rodinami při skupinových setkáních.
 • Poskytneme odborné publikace a materiály, možnost výpůjčky odborné literatury.

Služba poradenství

Popis služby
Jedná se o odborné sociální poradenství specificky zaměřené na témata náhradní rodinné péče.
Služba zahrňuje poradenství v nasledovných oblastech:
 • Právní
 • Psychosociální
 • Krizové intervence
 • Hmotné zabezpečení
 • Informace vztahující se k procesu náhradní rodinné péče
 • Soudní řízení
Forma služby
 • Prostřednictvím naší infolinky na tel. čísle 725 756 505
 • Prostřednictvím emailu info@nahradnirodina.cz
 • Osobní konzultace po předešlé domluvě
Podmínky služby
 • Anonymně lze čerpat službu pouze jednorázově. Pro opakované poradenství je potřeba se stát registrovaným klientem Střediska NRP.
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
Poskytovatel služby
Službu poskytují sociální pracovníci organizace SNRP.
Bc. Marek Pokorný
Sociální pracovník
+420 739 425 816
marek.pokorny@nahradnirodina.cz

Služba vzdělávání

Popis služby
Služba vzdělávání poskytuje praktické informace a průběžné vzdělávání v tématech, která souvisejí s péčí o dítě v pěstounské péči.
Podvečerní vzdělávací klub
Nabízí osvojitelům, zájemcům a žadatelům odborné přednášky a semináře z oblasti témat NRP a péče o ohrožené děti, mezi které patří například například vliv genetiky a prostředí, vývojová psychologie, historie dětí, vztahová vazba, právní minimum v adopci, zdravotní problémy u dětí v NRP, dítě jiného etnika v adopci apod.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 18-20 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1.

Podrobnosti k plánovaným setkáním naleznete v našem Kalendáři akcí.
Víkendové vzdělávací pobyty
Setkání poskytují adoptivním rodičům cílené vzdělávání v tématice NRP, rodinám prostor pro společné zážitky a upevňování vazeb v rámci rodiny, rodinám prostor pro vzájemné sdílení. V průběhu aktivity je zajištěna odlehčovací služba hlídání dětí.
Knihovna Střediska NRP s tématikou náhradní rodinné péče a péče o děti
Knihovna nabízí více než 600 svazků přehledně tématicky rozdělených do 12 kategorií. Jednotlivé tituly k zapůjčení naleznete v sekci Vzdělávání. 
Podmínky služby
 • Podmínkou účasti je uzavřená spolupráce se Střediskem NRP.
 • Služba je zpoplatněna cenou 300 Kč/ 1 hodina.
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
Poskytovatel služby
Službu poskytují pracovníci organizace společně s externími lektory.
Jana Grohová, DiS.
Ředitelka
+420 774 921 774
jana.grohova@nahradnirodina.cz
Podvečerní vzdělávací klub

Služba sdílení

Popis služby
Služba sdílení představuje významný nástroj, který umožňuje náhradním rodinám pravidelně se setkávat s lidmi, kteří jsou v podobné životní situaci. Rodičům je poskytován bezpečný prostor, kde mohou reflektovat své radosti i obavy související s přijetím dítěte do rodiny a péčí o ně.
Společně o dětech - dopolední klub pro rodiče a malé děti
Neformální setkávání náhradních rodičů a dětí ve věku 0-6 let, kteří sdílejí témata spojená s výchovou a vývojem dětí v kontextu NRP. Stěžejním tématem klubu je proces adaptace dítěte v nové rodině. Pro děti je v průběhu klubu zajištěn tvůrčí program s prvky předškolního vzdělávání.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 9-11 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1.

Podrobnosti k plánovaným setkáním naleznete v našem Kalendáři akcí.
Rodičovská skupina mladších dětí
V bezpečném prostoru malé skupiny mají rodiče dětí mladšího školního věku možnost sdílet aktuální témata spojená s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Klub umožňuje účastníkům vhled do vlastních potřeb a potřeb přijatých dětí.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 17-19 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1. Ve stejném čase a místě probíhá paralelně setkání Ponton klubu mladších dětí.

Podrobnosti k plánovaným setkáním naleznete v našem Kalendáři akcí.
Rodičovská skupina starších dětí
V bezpečném prostoru malé skupiny mají rodiče dětí staršího školního věku možnost sdílet aktuální témata spojená s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Klub umožňuje účastníkům vhled do vlastních potřeb a potřeb přijatých dětí.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 18-20 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1.

Podrobnosti k plánovaným setkáním naleznete v našem Kalendáři akcí.
Sdílecí skupina "Tátové"
Neformální setkávání náhradních rodičů nebo zájemců o náhradní rodinnou péči, kteří sdílejí témata spojená s výchovou dětí v náhradní rodinné péči z pohledu mužů, otců rodin.

Setkání probíhají pravidelně v časech 18-20 hodin v centru Prahy pod vedením našeho báječného terapeuta Jiřího Ježka.
Ponton kluby pro děti mladšího a staršího školního věku
Kluby nabízí pravidelná setkávání skupin dětí ve věku 6 až 10 let (mladší) a 11 až 15 let (starší) vyrůstajících v náhradní rodinné péči. V rámci odpoledních, celodenních a víkendových aktivit mohou účastníci zpracovávat témata související s životem náhradní rodiny a rozvíjet sociální dovednosti v bezpečném zázemí skupiny. Program je veden herní formou, vždy s ohledem na konkrétní děti účastnící se programu.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 18-20 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1 (skupina mladších dětí), nebo online (skupina starších dětí).
Podmínky služby
 • Podmínkou účasti je uzavřená spolupráce se Střediskem NRP
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
Poskytovatel služby
Službu poskytují pracovníci organizace společně s externími pracovníky.
Jana Grohová, DiS.
Ředitelka
+420 774 921 774
jana.grohova@nahradnirodina.cz

Služba odlehčení

Popis služby
Služba odlehčení je určena dětem vyrůstajícím v náhradních rodinách a jejich rodičům.
Příměstské tábory
V době letních prázdnin mají děti příležitost zúčastnit se spolu se svými kamarády atraktivního tematicky zaměřeného programu uzpůsobeného jejich potřebám a věku.
Doučování dětí
Dětem bude poskytováno online individuální doučování včetně cizích jazyků proškolenými dobrovolníky, studenty středních a vysokých škol.
Víkendové pobyty pro rodiny
Děti účastnící se pobytu se budou v čase vzdělávání rodičů věnovat společným hrám v přírodě, netradičním výtvarným technikám a všestranně rozvíjejícím sportovním činnostem.
Hlídání dětí v době vzdělávacích klubů pro rodiče
V době podvečerních seminářů a klubů rodičů předškolních dětí budou mít děti příležitost věnovat se herním a tvůrčím aktivitám rozvíjejícím jejich dovednosti.
Podmínky služby
 • Podmínkou účasti je uzavřená spolupráce se Střediskem NRP
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
Poskytovatel služby
Službu poskytují pracovníci organizace nebo dobrovolníci.
Jana Grohová, DiS.
Ředitelka
+420 774 921 774
jana.grohova@nahradnirodina.cz

Napište nám

Máte jakékoliv dotazy ohledně náhradní rodinné péče nebo našich aktivit a služeb? Neváhejte se na nás obrátit - naši pracovníci Vám rádi odpovědí.
Odesláním dotazu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.