Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » Naše služby » Pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny

Komu jsou služby určeny

Pěstounům, dětem v pěstounské péči, sourozencům v rodině dítěte v pěstounské péči, poručníkům.

Středisko náhradní rodinné péče poskytuje službu doprovázení pěstounů dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
S pěstouny uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče.

S čím vám můžeme pomoci

 • S konkrétním poradenstvím a podporou v období přijímání dítěte do rodiny.
 • S řešením konkrétních problémů spojených s adaptací dítěte v rodině.
 • S otázkami spojenými s identitou dítěte v NRP, s přijímáním dalších dětí do rodiny, se vztahy v rámci širší rodiny či s otázkami spojenými
  s výchovou a vzděláváním dítěte.
 • Zprostředkujeme kontakt s ostatními osvojitelskými rodinami při skupinových setkáních.
 • Poskytneme odborné publikace a materiály, možnost výpůjčky odborné literatury.

Služba poradenství

Popis služby
Jedná se o odborné sociální poradenství specificky zaměřené na témata náhradní rodinné péče.
Služba zahrňuje poradenství v nasledovných oblastech:
 • Právní
 • Psychosociální
 • Krizové intervence
 • Hmotné zabezpečení
 • Informace vztahující se k procesu náhradní rodinné péče
 • Soudní řízení
Forma služby
 • Prostřednictvím naší infolinky na tel. čísle 725 756 505
 • Prostřednictvím emailu info@nahradnirodina.cz
 • Osobní konzultace po předešlé domluvě
Podmínky služby
 • Anonymně lze čerpat službu pouze jednorázově. Pro opakované poradenství je potřeba se stát registrovaným klientem Střediska NRP.
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
Poskytovatel služby
Službu poskytují sociální pracovníci organizace SNRP.
Renata Klusáková, DiS.
Sociální pracovnice
+420 603 248 021
renata.klusakova@nahradnirodina.cz
Mgr. Jitka Vondrášková
Sociální pracovnice
+420 733 734 271
jitka.vondraskova@nahradnirodina.cz
Bc. Marek Medeiros
Projektový manažer, sociální pracovník
+420 739 425 816
marek.medeiros@nahradnirodina.cz
Bc. Klára Sádková
Sociální pracovnice
+420 774 433 327
klara.sadkova@nahradnirodina.cz

Služba vzdělávání

Popis služby
Služba vzdělávání poskytuje praktické informace a průběžné vzdělávání v tématech, která souvisejí s péčí o dítě v pěstounské péči.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme sami doprovázející organizací pěstounských rodin, jsou naše služby zpoplatněny pro pěstounské rodiny, které nedoprovázíme, ale účastní se našich programů. Pro vaše doprovázející organizace můžeme vystavit vždy potvrzení, aby vám byly částky proplaceny. Výše částek pro jednotlivé služby naleznete v naší ceníku služeb pro pěstounské rodiny

Podvečerní vzdělávací klub
Nabízí osvojitelům, zájemcům a žadatelům odborné přednášky a semináře z oblasti témat NRP a péče o ohrožené děti, mezi které patří například například vliv genetiky a prostředí, vývojová psychologie, historie dětí, vztahová vazba, právní minimum v adopci, zdravotní problémy u dětí v NRP, dítě jiného etnika v adopci apod.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 18-20 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1.

Podrobnosti k plánovaným setkáním naleznete v našem Kalendáři akcí.
Víkendové vzdělávací pobyty
Setkání poskytují adoptivním rodičům cílené vzdělávání v tématice NRP, rodinám prostor pro společné zážitky a upevňování vazeb v rámci rodiny, rodinám prostor pro vzájemné sdílení. V průběhu aktivity je zajištěna odlehčovací služba hlídání dětí.
Knihovna Střediska NRP s tématikou náhradní rodinné péče a péče o děti
Knihovna nabízí více než 600 svazků přehledně tématicky rozdělených do 12 kategorií. Jednotlivé tituly k zapůjčení naleznete v sekci Vzdělávání. 
Podmínky služby
 • Podmínkou účasti je uzavřená spolupráce se Střediskem NRP.
 • Služba je zpoplatněna cenou 250 Kč/ 1 hodina.
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
Poskytovatel služby
Službu poskytují pracovníci organizace společně s externími lektory.
Bc. Klára Sádková
Sociální pracovnice
+420 774 433 327
klara.sadkova@nahradnirodina.cz
Mgr. Jitka Vondrášková
Sociální pracovnice
+420 733 734 271
jitka.vondraskova@nahradnirodina.cz
Renata Klusáková, DiS.
Sociální pracovnice
+420 603 248 021
renata.klusakova@nahradnirodina.cz
Bc. Marek Medeiros
Projektový manažer, sociální pracovník
+420 739 425 816
marek.medeiros@nahradnirodina.cz
Podvečerní vzdělávací klub

Služba sdílení

Popis služby
Služba sdílení představuje významný nástroj, který umožňuje náhradním rodinám pravidelně se setkávat s lidmi, kteří jsou v podobné životní situaci. Rodičům je poskytován bezpečný prostor, kde mohou reflektovat své radosti i obavy související s přijetím dítěte do rodiny a péčí o ně.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme sami doprovázející organizací pěstounských rodin, jsou naše služby zpoplatněny pro pěstounské rodiny, které nedoprovázíme, ale účastní se našich programů. Pro vaše doprovázející organizace můžeme vystavit vždy potvrzení, aby vám byly částky proplaceny. Výše částek pro jednotlivé služby naleznete v naší ceníku služeb pro pěstounské rodiny
Spolu o dětech I (0 - 3 roky)
Neformální setkávání náhradních rodičů a dětí ve věku 0-3 roky, kteří sdílejí témata spojená s výchovou a vývojem dětí v kontextu NRP. Stěžejním tématem klubu je proces adaptace dítěte v nové rodině.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 9:00 -11:00 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1.

Podrobnosti k plánovaným setkáním naleznete v našem Kalendáři akcí.
Spolu o dětech II (3 - 6 let)
Neformální setkávání náhradních rodičů a dětí ve věku 3-6 let, kteří sdílejí témata spojená s výchovou a vývojem dětí v kontextu NRP. Stěžejním tématem klubu je proces adaptace dítěte v nové rodině. Pro děti je v průběhu klubu zajištěn herní a tvůrčí program pro rozvoj sociálních dovedností.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 15:30 -17:30 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1.

Podrobnosti k plánovaným setkáním naleznete v našem Kalendáři akcí.
Rodičovská skupina mladších dětí
V bezpečném prostoru malé skupiny mají rodiče dětí mladšího školního věku možnost sdílet aktuální témata spojená s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Klub umožňuje účastníkům vhled do vlastních potřeb a potřeb přijatých dětí.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 17-19 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1. Ve stejném čase a místě probíhá paralelně setkání Ponton klubu mladších dětí.

Podrobnosti k plánovaným setkáním naleznete v našem Kalendáři akcí.
Rodičovská skupina starších dětí
V bezpečném prostoru malé skupiny mají rodiče dětí staršího školního věku možnost sdílet aktuální témata spojená s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Klub umožňuje účastníkům vhled do vlastních potřeb a potřeb přijatých dětí.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 18-20 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1.

Podrobnosti k plánovaným setkáním naleznete v našem Kalendáři akcí.
Sdílecí skupina "Tátové"
Neformální setkávání náhradních rodičů nebo zájemců o náhradní rodinnou péči, kteří sdílejí témata spojená s výchovou dětí v náhradní rodinné péči z pohledu mužů, otců rodin.

Setkání probíhají pravidelně v časech 18-20 hodin v centru Prahy pod vedením našeho báječného terapeuta Jiřího Ježka.
Ponton kluby pro děti mladšího a staršího školního věku
Kluby nabízí pravidelná setkávání skupin dětí ve věku 6 až 10 let (mladší) a 11 až 15 let (starší) vyrůstajících v náhradní rodinné péči. V rámci odpoledních, celodenních a víkendových aktivit mohou účastníci zpracovávat témata související s životem náhradní rodiny a rozvíjet sociální dovednosti v bezpečném zázemí skupiny. Program je veden herní formou, vždy s ohledem na konkrétní děti účastnící se programu.

Setkání probíhají pravidelně každý měsíc v časech 18-20 hodin v zázemí Střediska NRP na adrese Jelení 91/7a, Praha 1 (skupina mladších dětí), nebo online (skupina starších dětí).
Podmínky služby
 • Podmínkou účasti je uzavřená spolupráce se Střediskem NRP
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
Poskytovatel služby
Službu poskytují pracovníci organizace společně s externími pracovníky.
Jana Grohová, DiS.
Ředitelka
+420 774 921 774
jana.grohova@nahradnirodina.cz
Renata Klusáková, DiS.
Sociální pracovnice
+420 603 248 021
renata.klusakova@nahradnirodina.cz

Služba odlehčení

Popis služby
Služba odlehčení je určena dětem vyrůstajícím v náhradních rodinách a jejich rodičům.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme sami doprovázející organizací pěstounských rodin, jsou naše služby zpoplatněny pro pěstounské rodiny, které nedoprovázíme, ale účastní se našich programů. Pro vaše doprovázející organizace můžeme vystavit vždy potvrzení, aby vám byly částky proplaceny. Výše částek pro jednotlivé služby naleznete v naší ceníku služeb pro pěstounské rodiny
Příměstské tábory
V době letních prázdnin mají děti příležitost zúčastnit se spolu se svými kamarády atraktivního tematicky zaměřeného programu uzpůsobeného jejich potřebám a věku.
Doučování dětí
Dětem bude poskytováno online individuální doučování včetně cizích jazyků proškolenými dobrovolníky, studenty středních a vysokých škol.
Víkendové pobyty pro rodiny
Děti účastnící se pobytu se budou v čase vzdělávání rodičů věnovat společným hrám v přírodě, netradičním výtvarným technikám a všestranně rozvíjejícím sportovním činnostem.
Hlídání dětí v době vzdělávacích klubů pro rodiče
V době podvečerních seminářů a klubů rodičů předškolních dětí budou mít děti příležitost věnovat se herním a tvůrčím aktivitám rozvíjejícím jejich dovednosti.
Podmínky služby
 • Podmínkou účasti je uzavřená spolupráce se Střediskem NRP
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
Poskytovatel služby
Službu poskytují pracovníci organizace nebo dobrovolníci.
Mgr. Jitka Vondrášková
Sociální pracovnice
+420 733 734 271
jitka.vondraskova@nahradnirodina.cz
Jana Grohová, DiS.
Ředitelka
+420 774 921 774
jana.grohova@nahradnirodina.cz

Napište nám

Máte jakékoliv dotazy ohledně náhradní rodinné péče nebo našich aktivit a služeb? Neváhejte se na nás obrátit - naši pracovníci Vám rádi odpovědí.
Odesláním dotazu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.