Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » Novinky » Active citizens fund
Přidáno 24 března, 2023

Active Citizens Fund

Máme velkou radost, že jsme se stali příjemci grantu programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací a který je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Dostali jsme příležitost pracovat na zlepšení naší digitální komunikace. Můžete se těšit na nový vzhled a zpřehlednění našich webových stránek a také zavedení nových komunikačních nástrojů jako je Instagram a Twitter. Naším cílem je šířit osvětu o problematice náhradní rodinné péče širší skupině lidí a být s vámi v kontaktu i skrze další sociální sítě.

 

Tímto chceme vyjádřit poděkování Konsorciu programu Active Citizens Fund, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut a které v České republice program spravují.