Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » Novinky » Středisko v číslech
Přidáno 24 března, 2023

Středisko v číslech

Naše infolinka a infoemail je v pracovní dny k dispozici pro kohokoliv, kdo se zajímá o problematiku náhradní rodinné péče. V předešlém roce jsme přijali celkem 1174 dotazů, což v průměru vychází na více jak 4 telefonáty za jeden pracovní den.

 

Více než 70 % všech dotazů se týkalo problematiky osvojení. Dotazy jsou často velmi rozmanité – od otázek týkajících se prvních kroků při podávání žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče, přes poradenství a provázení rodin, které již děti adoptovali, až po specifická témata přesahující do širších oblastí práva, které dále konzultujeme a ověřujeme s odborníky či institucemi.

 

Další relativně velká skupina dotazů se týkala pěstounské péče. Stejně jako u osvojení se otázky různily. V posledních měsících roku jsme se ale hlavně setkávali s dotazy týkající se legislativních změn v souvislosti s dávkami pěstounské péče a jejího rozdělení na zprostředkované a nezprostředkované (příbuzenské) pěstouny.

 

Do kategorie jiných dotazů patří otázky související s dalšími typy náhradní rodinné péče – například poručenství, ústavní péče nebo hostitelská péče. Dotazujícím jsme také pomáhali s nalezením vhodné sociální služby nebo vyhledáním kontaktů na psychology či pediatry.

 

Tímto chceme také poděkovat všem dárcům, kteří nás v našich činnostech kontinuálně podporují. Podpořit nás můžete zároveň i Vy na platformě Darujme.cz zde.