KLÁRA NENÍ SAMA DOMA

Pracovnice Střediska náhradní rodinné péče Klára Trubačová se pokusila v pořadu Sama doma srozumitelně popsat hlavní změny v odměňování pěstounů, které nastaly od ledna 2022.
Rozhovor můžete zhlédnout zde v čase od 1:07 hod.