PREVENCE JE 5X LEVNĚJŠÍ!

Je nám velkou ctí stát se členem nově vzniklé Platformy pro včasnou péči, která má za cíl poskytnout prostor českým organizacím a dalším profesionálům efektivněji ovlivňovat systémové změny v oblastech, které jsou pro včasnou péči klíčové.

V naší každodenní praxi vidíme důsledky nedostatečné prevence a chybějící včasné podpory, která by mohla zabránit znevýhodňování dětí a rozpadu rodin. Do platformy vstupujeme s mottem: "Účinným řešením obtížné životní situace ohrožených dětí je poskytnutí včasné pomoci a podpory jejich rodinám."

Rádi bychom se zasadili o to, aby stát vynakládal na preventivní služby daleko více peněz. Má je totiž odkud brát! Víte, že jedno dítě v ústavu stojí průměrné 59 314 Kč měsíčně? A tipnete si kolik by stála preventivní služba, kdyby byla dítěti poskytnutá včas a v rodině? Podle náročnosti služby by to bylo 6 402 až 12 805 Kč měsíčně. Zdroj srovnání nákladů: Macela, M. 2022.

Více o celém projektu můžete najít na stránkách Nadace OSF.