Setkání pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči

Setkání pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči na téma Hledání sebe sama: o identitě, sebedůvěře a důvěře

Ve středu 13. 9. 2017 se uskutečnilo v prostorách Cafe Therapy již páté setkání v rámci osvětového cyklu Cestou náhradní rodinné péče.

Zájemci a žadatelé o osvojení či pěstounskou péči se na setkání mohli seznámit s osoudy pěti vzácných hostů. Naše pozvání tentokrát přijali Katka, Róza a Simon, mladí lidé, kteří vyrostli v osvojení, a manželé Nela a Petr, kteří vychovávají nyní 13-ti letého osvojeného syna.

V tomto roce se jednalo o poslední setkání v rámci tohoto neformálního cyklu, kde hlavní slovo patří lidem s osobní zkušeností s tématem náhradní rodinné péče. Další setkání budou pro velký zájem v roce 2018 následovat. Pokud byste chtěli být o setkáních informováni a nejste ještě zařazeni v našem adresáři kontaktů, napište nám prosím na info@nahradnirodina.cz .

Rádi bychom na závěr velice poděkovali všem hostům, kteří se na setkáních podělili o své cenné zkušenosti, všem žadatelům a zájemcům, kteří si přišli diskuze poslechnout, za jejich aktivní zájem a podnětné dotazy a týmu kavárny Café Therapy za zázemí, které nám pro všechna setkání vytvořili.

Přejeme Vám všem šťastnou cestu náhradní rodinnou péčí.

Za SNRP Jan Vrzáček a Pavla Pokorná