SVĚTOVÝ DEN DĚTÍ

Den 20. listopadu byl v roce 1954 vyhlášen OSN jako Světový den dětí a každoročně se slaví na podporu nejmladších obyvatel z celého světa a zlepšení podmínek pro jejich zdravý vývoj a blahobyt.

Důležitým datem je i proto, že ke stejnému dni v roce 1959 přijala OSN Deklaraci práv dítěte a v roce 1989 potom i Úmluvu o právech dítěte.

Přestože ho v České republice slavíme 1. června, rádi si připomínáme i tento historicky významný den.

Krásný Den dětí!

Vaše Středisko