Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » O náhradní rodinné péči » Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 27a), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 958 odst. 3.

Co je to pěstounská péče na přechodnou dobu

Jedná se o dočasné řešení situace dítěte v krizovém období jeho života. V pěstounské péči na přechodnou dobu může být dítě umístěno maximálně na 1 rok. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní náhradní rodina.

Díky rozvoji pěstounské péče na přechodnou dobu mají děti, které se ocitnou mimo vlastní rodinu, šanci zcela se vyhnout pobytu v kolektivních zařízeních.

Pěstouni na přechodnou dobu jsou finančně zabezpečeni dávkami pěstounské péče a je jim poskytována odborná pomoc a podpora ze strany doprovázejících organizací či odděleních sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů.

Proces zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu

Upraven zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

  • Podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnost v místě trvalého pobytu žadatele (v případě manželů v místě trvalého pobytu jednoho z nich). Formulář žádosti lze získat přímo na úřadě nebo je též ke stažení na stránkách MPSV. K žádosti se přikládá vyplněný dotazník, který si můžete lze stáhnout níže.
  • Posuzování žadatelů obecním úřadem obce s rozšířenou působností – obecní úřad provede sociální šetření v rodině žadatelů v místě jejich faktického bydliště. Po shromáždění potřebné dokumentace (zpráva o zdravotním stavu, trestní bezúhonosti a socioekonomických poměrech), která je předepsanou součástí žádosti, postoupí žádost včetně všech dokumentů z obecního úřadu na příslušný krajský úřad. K žádosti připojí své stanovisko.
  • Posuzování žadatelů krajským úřadem – krajský úřad zajistí psychologické posouzení žadatelů a jejich zdravotního stavu posudkovým lékařem. Zároveň zařadí žadatele do přípravných kurzů (odborných příprav) na přijetí dítěte do rodiny. Na rozdíl od žadatelů o osvojení nebo dlouhodobou pěstounskou péči absolvují žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu odborné přípravy v délce 72 hodin. Odborné posouzení žadatelů se zaměřuje krom charakteristiky jejich osobnosti, jejich psychického a zdravotního stavu s ohledem na předpoklad k přijetí dítěte na přechodnou dobu také na dovednosti žadatelů potřebné pro spolupráci s rodinou dítěte nebo
    proces předání dítěte. Přihlíží se také k postojům ostatních členů rodiny, zvláště těch, kteří sdílejí společnou domácnost. Součástí odborného posouzení je i zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu.
  • Rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do evidence – na základě poznatků z předchozího odborného posouzení vydá krajský úřad správní rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení žadatelů do své evidence pěstounů na přechodnou dobu pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče. V případě nesouhlasu žadatelů s výsledkem rozhodnutí existuje možnost odvolání.
  • Výběr rodiny pro dítě – krajský úřad vede také evidenci dětí, jejichž situace vyžaduje svěření do pěstounské péče na přechodnou dobu. Výběr rodiny pro konkrétní dítě se odvíjí od potřeb dítěte a od schopnosti budoucích pěstounů tyto potřeby naplnit.
  • Navazování kontaktu s dítětem – vytipovaná rodina je oslovena krajským úřadem, podrobně seznámena s dokumentací dítěte a následně dochází ke svěření dítěte do péče na přechodnou dobu.

Další zdroje informací a užitečné odkazy

Napište nám

Máte jakékoliv dotazy ohledně náhradní rodinné péče nebo našich aktivit a služeb? Neváhejte se na nás obrátit - naši pracovníci Vám rádi odpovědí.
Odesláním dotazu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.