Poradna

Poskytujeme základní a odborné poradenství v oblasti problematiky náhradní rodinné péče pro zájemce:

 • o osvojení;
 • o pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu;
 • o péči poručníka;
 • o svěření dítěte do péče jiné osoby;

pro rodiče, kteří již do své péče dítě přijali a řeší problémy s jeho:

 • vývojem;
 • adaptací;
 • výchovou;
 • identitou;
 • chování;
 • etnikem.


Kde všude naše poradenství poskytujeme?

 • Prostřednictvím infolinky: 725 756 505, denně od 9:00 do 16:00 hodin.
 • Na stránkách:
 • www.nahradnirodina.cz
  www.adopce.com

 • Osobně, na základě předběžné telefonické domluvy v místě sídla organizace, Jelení 91, 118 00 Praha 1.
 • Prostřednictvím e-mailu: info@nahradnirodina.cz.
  • Rádi bychom Vám také zprostředkovali kontakt na unikátní online mapu určenou ohroženým dětem, kterou vytvořila nezisková organizace Dům tří přání. Jejím cílem je pomoci dětem a rodinám v náročné životní situaci vyhledat adekvátní odbornou pomoc.