Pro žadatele o NRP

Komu je služba určena?
Zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči.

S čím vám můžeme pomoci?

  • Pomůžeme s ujasňováním představ o náhradním rodičovství.
  • Přiblížíme specifické potřeby ohrožených dětí.
  • Vysvětlíme proces zprostředkování náhradní rodinné péče.
  • Zprostředkujeme osobní setkání s náhradními rodinami při skupinových setkáních.
  • Poskytneme odborné publikace a materiály, výpůjčku odborné literatury.

Co nabízíme?
Poradenství
Skupinová setkání

Jak mohu služby čerpat?
Osobně ve Středisku NRP či jinde, dle místa konání služby.
Telefonicky, elektronicky (viz Kontakty a Poradna).
Službu je možno čerpat pouze po předchozí domluvě na místě a času čerpání služby.
Na všechny akce je potřeba se předem přihlásit.
Účast na některých akcích je umožněna pouze registrovaným klientům SNRP, dbáme na bezpečné a důvěrné prostředí.
Anonymně lze čerpat službu pouze jednorázově v rámci poradenství.

Kolik mě služba bude stát?
Služba je poskytována zdarma.

Kdo službu zajišťuje?
Všechny služby zajišťují pracovníci SNRP. Některé aktivity se uskutečňují za pomoci externích lektorů a prověřených dobrovolníků SNRP.

Poradenství

Je určeno všem, kteří si potřebují ujasnit myšlenky, sdílet svá očekávání, obavy či získat odpovědi na své otázky týkající se náhradní rodinné péče.
Poradíme Vám, kde a jak podat žádost o zprostředkování osvojení či pěstounské péče, jaké doklady a dokumenty musíte doložit, jaké jsou zákonné lhůty a co na Vás dále čeká.

Co nabízíme?

  • Psychosociální poradenství a základní právní poradenství
  • Provázení rodin v období při přijetí dítěte nebo při náročných situacích, podporu klienta při jednání na úřadech

Podmínky: můžete přijít v páru nebo sami. Pro opakované poradenství je potřeba se stát registrovaným klientem SNRP.
Účast dětí: je možná po domluvě
Místo konání: SNRP
Čas: 8:00–16:00 hod. – dle domluvy
Zajištění: sociální pracovníci SNRP
Termíny konání: celoročně, pondělí–pátek

Skupinová setkání

Cestou náhradní rodinné péče

Setkání zájemců (žadatelů) o osvojení či pěstounskou péči s lidmi, kteří mají přímou zkušenost s náhradní rodinnou péčí. Naši milí hosté osvojitelé, pěstouni na přechodnou dobu, dospělí, kteří vyrostli v osvojení nebo pěstounské péči, sdílejí svoje osobní zkušenosti, konkrétní příběhy, které ukazují, že nic není černobílé a každá zkušenost je jedinečná.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání Podmínkou účasti není prvotní konzultace v SNRP
Účast dětí: není možná.
Zajištění: pracovníci SNRP a hosté
Místo konání: Café therapy (www.cafe-therapy.cz)
Čas: 18:00-21:00 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Klub zájemců a žadatelů o NRP

Zajímáte se vážně o adopci nebo pěstounskou péči? Jste v přípravách pro budoucí rodiče? Nebo jsou již přípravy za vámi?
Rádi byste se seznámili s dalšími budoucími rodiči?
Chcete se dozvídat nové informace a sdílet své zkušenosti?
Pokud ano, je Klub zájemců a žadatelů tím pravým místem pro vás!

podrobnosti »
Podmínky: Jedná se o polouzavřenou skupinu. Podmínkou účasti je prvotní konzultace.
Zajištění: pracovníci SNRP a hosté
Místo konání: Středisko NRP, Jelení 91, Praha 1
Čas: 18:30-20:00 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí
Podrobné informace naleznete zde.

Dopolední klub

Neformální setkávání zájemců (žadatelů), osvojitelů, pěstounů, kteří sdílejí témata spojená s výchovou a vývojem dětí v kontextu NRP.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, není omezena věkem, vzhledem k času konání klubu se obvykle účastní děti předškolního věku, pro které je zajištěno hlídání v prostorách, jež umožňují stálý kontakt s rodiči.
Zajištění: sociální pracovníci SNRP
Místo konání: Středisko NRP
Čas: 9–11 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Odpolední klub

Nabízí zájemcům (žadatelům), osvojitelům a pěstounům odborné přednášky a semináře z oblasti péče o ohrožené děti.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, je připraven samostatný program i pro děti od 3 let, který rozvíjí jejich sociální, komunikační a tvůrčí dovednosti.
Zajištění: přednášející lektor, sociální pracovníci a dobrovolníci SNRP
Místo konání: SNRP
Čas: 17:30-20:00 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí