Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » Novinky » Hranice pro všechny!
Přidáno 24 března, 2023

Hranice pro všechny!

Za Středisko náhradní rodinné péče, které se problematice dětí se zdravotním znevýhodněním věnuje již více než 27 let, vítáme petici „Za odstranění diskriminace děti se zdravotním postižením a sourozeneckých skupin“, protože:

 

Jsme přesvědčeni, že ustanovení „garance“ vstupu dětí se zdravotním znevýhodněním a sourozenců nepatří do právního řádu civilizované země, kterou Česká republika je. Myšlenka, že ústavní péče je nevhodná pro děti do tří, resp. čtyř let věku, avšak méně nevhodná pro děti se zdravotním postižením než pro děti bez něj, je vadná. Takový názor odporuje všem odborným studiím o dopadech ústavní výchovy na různé aspekty rozvoje dítěte i kvalitu jeho života ve všech fázích jeho životního cyklu, viz např. „Děti se zdravotním postižením mají žít mimo ústavy“ . Zákaz umístit zdravé dítě do určitého věku do ústavní výchovy při zachování možnosti umístit do této formy náhradní péče dítě s postižením zakládá nedůvodnou diskriminaci. Ta je v přímém rozporu s ústavním pořádkem České republiky, když kromě vnitrostátních předpisů porušuje i základní principy Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Rozdílné zacházení s dětmi bez zdravotního postižení a dětmi se zdravotním postižením přitom nelze pragmaticky zdůvodnit dostupností nějakého druhu péče, neboť je závazkem České republiky, vyplývající mj. z čl. 19 této úmluvy, usilovat o dostupnost takové péče bez rozdílu. Tedy zajistit, aby rodina dítěte s postižením i dítěte bez postižení dostala takovou podporu, která jí umožní o své dítě pečovat, případně tuto podporu poskytla jiné pečující osobě. Nad rámec výše uvedeného je třeba zohlednit i to, že děti se zdravotním postižením potřebují k dorovnání svých příležitostí velmi často intenzivnější podporu a pomoc než děti bez zdravotního postižení. Schválené ustanovení zákona vychází ze zcela opačné logiky, když podporu a pomoc dětem s postižením „nechává na později“. Snaha „pomoci alespoň někomu“, jakkoli pochopitelná, představuje další chybný krok do již roztříštěné a nesystémové agendy sociálně-právní ochrany dítěte, navíc krok, který se bude velmi složitě měnit.

 

K petici se můžete připojit zde:

https://www.petice.com/za_odstranni_diskriminace_dti_se_zdravotnim_posti…