DOBRÁ PRAXE Z LITVY

Bylo nám potěšením přivítat skupinu 21 sociálních pracovníků z litevské organizace Pastogė, která se stejně jako Středisko náhradní rodinné péče věnuje problematice ohrožených dětí a podpoře adoptivních a pěstounských rodin.

Během jejich návštěvy jsme měli možnost porovnat systémy sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých zemí a vyměnit si zkušenosti a výsledky dobré praxe. S profesionalizací a osvětou pěstounské péče je například Litva mnoho kroků před námi, máme velkou radost, že jsme se mohli jejich prací inspirovat.

Tímto organizaci a všem zúčastněným mnohokrát děkujeme a těšíme se na případnou další spolupráci.