ZASTÁVKA - KLUB ŽADATELŮ O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

V pondělí 7. března proběhlo úvodní setkání klubu žadatelů o náhradní rodinnou péči s názvem Zastávka. V rámci tohoto klubu má skupina žadatelů o adopci nebo pěstounskou péči možnost se dále věnovat tématům náhradní rodinné péče. Žadatelé mohou také sdílet své obavy a očekávání v někdy dlouhém období čekání na dítě.

V případě zájmu o pravidelnou účast na setkáváních kontaktujte prosím Marka Pokorného na telefonu 739 425 816, nebo emailu marek.pokorny@nahradnirodina.cz.

Kluby žadatelů můžeme realizovat díky podpoře Nadace J&T. Děkujeme.