Novinky

28.11.2019
Ve středu 20. 11. pořádalo Středisko další ze svých setkání pro žadatele a zájemce o náhradní rodinnou péči. Tentokrát naším hostem byla pěstounka na přechodnou dobu, která vyprávěla o svých zkušenostech s tímto typem...
28.11.2019
Minulou neděli jsme se s dětmi setkali na posledním letošním celodenním Ponton klubu. Po úvodním „korálkovém kolečku“, kde každé z dětí mělo prostor povídat o aktuálním dění okolo něj, jsme si zahráli několik...
12.11.2019
Je za námi již čtvrtý víkendový pobyt rodin Ponton klubu, který jsme stejně jako v předešlých dvou letech strávili ve vstřícném a milém prostředí koňské farmy v Herouticích. Děti měly možnost projížďky na koních,...
16.10.2019
V neděli, 13.10., jsme se s dětmi setkali na celodenním Ponton klubu. Ve skupině jsme přivítali dvě nové účastnice a dva nové dobrovolníky, kteří nás budou v letošním roce doprovázet. Abychom se lépe poznali, zahráli...
08.10.2019
V neděli 6.10. jsme se vrátili z již tradičního pětidenního podzimního pobytu pro rodiny s dětmi předškolního věku. Na pobytu vládla milá, přátelská atmosféra vzájemné důvěry. Pobyt byl plně naplněn devíti rodinami a 8-...
07.10.2019
Ve čtvrtek 19.9. se uskutečnilo další zdařilé setkání pro žadatele a zájemce o osvojení a pěstounskou péči. Naši milí hosté Tereza s maminkou a Marek s maminkou se podělili o své životní zkušenosti a příběhy, za co jim...
25.09.2019
Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na společné setkání pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí KÚ a OSPOD a zástupců neziskových organizací poskytujících služby v oblasti NRP ve Vašem kraji. Cílem setkání je...
23.09.2019
Máme za sebou také další dopolední klub pro maminky s malými dětmi. Nejdříve jsme se společně přivítali a zazpívali si. Poté si maminky povídaly a sdílely své zkušenosti, postoje a zážitky ze svých domovů a předškolních...
23.09.2019
Z malých dětí, které navštěvovaly s maminkami dopolední kluby, se pomalu stali školáčci a předškoláčci se všemi povinnostmi a radostmi, které toto období přináší. Rozhodli jsme se proto otevřít pro ně odpolední skupinu...
18.09.2019
Srdečně Vás zveme na ZÍTŘEJŠÍ SETKÁNÍ PRO ZÁJEMCE A ŽADATELE o osvojení a pěstounskou péči z cyklu Cestou náhradní rodinné péče - Náhradní rodinná péče očima rodičů a dospělých, kteří v ní vyrostli. O zkušenosti s...
11.09.2019
V pondělí, 9.9., jsme ve Středisku přivítali skupinu sympatických mladých studentek a studentů, kteří se rozhodli vyzkoušet si v naší organizaci, co obnáší být dobrovolníkem. Vstupní seminář, který u nás absolvovali,...
03.09.2019
V posledních prázdninových dnech jsme uspořádali tradiční příměstský tábor Ponton klubu. Hlavním cílem setkání bylo načerpat sílu a energii pro úspěšné zdolání nového školního roku. A protože dobrá nálada a pozitivní...

Stránky